Stakraft logo ingr

Statkraft melder:

Begrenset fremkommelighet på Folldalsvegen i uke 33

I uke 33 vil det bli begrenset fremkommelighet på Folldalsvegen. Det planlegges i uke 33 å jobbe med stikkrenner på flere steder langs strekningen, noe som medfører at veien vil bli stengt/delvis stengt.

Arbeid med bytte av stikkrenner har vært planlagt som en del av de forberedende arbeidene i år, men omfanget av stikkrenner som ikke er bra nok har økt noe pga. kraftig nedbør i det siste. 

Det vil bli mulighet til å passere på bestemte tider i løpet av dagen og fri ferdsel gjennom helga. Følgende tider gjelder i uke 33:
 

Mandag 10.-torsdag 13. august: Stengt fra 08.00-16.00 og fra 17.30-21.00. Åpen for passering før kl. 08.00, i tidsrommet 16.00-17.30 og etter kl. 21.00.

Arbeidet avsluttes torsdag 13/8 kl. 15.30, fra da og gjennom helga vil vegen være åpen.

Gråsjø bru vil holdes åpen.

 
Spørsmål om vegstenging kan rettes til Carl Martin Klæth på mobilnummer 481 55 644 eller Gudmund Ole Vatn på 922 01 896.


Statkraft er medlem av Trollheimsporten.