Mandag
Mandag Klarvær
15°
Klarvær
Flau vind
Tirsdag
Tirsdag Lettskyet
14°
Lettskyet
Svak vind
tp_leserinnlegg

Beklager, valgløftene er avlyst!

Dette stod å lese med store bokstaver under avsnittet «Meninger» i Adresseavisen onsdag 27.november 2019. Bilde av fremtredende politikere fra flere kommuner var vist, deriblant også fra Rindal kommune, skriver Jostein Grytbakk i dette leserinnlegget.

Dette stod å lese med store bokstaver under avsnittet «Meninger» i Adresseavisen onsdag 27.november 2019.


Valgkampen

Bilde av fremtredende politikere fra flere kommuner var vist, deriblant også fra Rindal kommune.

I Høyres valgprogram finner vi «Hyttekommunen» Rindal skal/bør ikke ha eiendomsskatt på fritidsboliger/boliger.

Høyre inngikk en såkalt valgteknisk avtale med SP som førte til at SP fikk ordførervervet og H varaordførervervet, etter sigende «harde forhandlinger». AP var skuffet selv om de fikk 44,4 % av stemmene og 8 av 17 representanter i kommunestyret, og mente de var valgets vinner. SP fikk 7 representanter og H 2 og følgelig flertall til sammen med 9 representanter i kommunestyret.

Sitat fra SP:»Tallene viser at økonomien ikke er kjørt i grøfta og at vi ikke risikerer å måtte «legge ned alt». Men vi trenger inntektene fra eiendomsskatten fra private for å levere gode tjenester fremover»……….,vi vil opprettholde en trygg omsorg hvor vi tar høyde for driftsutgifter og finansutgifter i nytt Helsehus/helsetun». «De fire siste åra viser regnskapet at Rindal kommune i sum har hatt et netto driftsresultat på mer enn 10 millioner kroner………og gjort det mulig å bygge opp et disposisjonsfond som i dag er på til sammen ca. 22 millioner kroner.

I en annen artikkel ga tidligere ordfører uttrykk for at Slagsvold Vedum vi sørge for større overføringer til kommunene når han kommer i regjering ved neste valg.

Den som lever får se ,sier jeg!

AP har i sitt valgprogram en passus om at de , på grunn av svak økonomi, «er åpen for sammenslåing med Orkland».

Alle tre partiene vil sette i gang tiltak for at folketallet i Rindal må øke. Dette er en gjenganger flere år tilbake.-

Dagens siste status fra SSB er: 1.1.2019 – 2029, og 1.10.2019 - 2009, altså en nedgang på 20.


Formannskapets innstilling

Så kan vi gå over til Formannskapets innstilling «Handlingsprogram med Økonomiplan og Årsbudsjett 2020-2023». Vedtatt i sak 54/19, Høringsfrist 3.12.19.

Dette ble annonsert på Trollheimsporten den 18.11.19. med link til Rindal kommunes hjemmeside (for den som greier å finne fram der).

Jeg stiller meg meget tvilende til at Formannskapet har lest dette særlig grundig, om overhode! Det har jeg!

Økonomisjefen skal ha skryt for layout og presentasjon, men det forekommer dessverre flere alvorlige feil som muligens skyldes en ny Forskrift av 7.juni nr. 714. 2019.

Hadde Forstanderskapet brukt en smule tid, ville de – med litt innsikt – oppdaget dette allerede på side 7, sammenstilt med Økonomiske oversikter på side 9.

På side 18 fremgår det at merforbruket i perioden 2020 til 2023 skal utgjøre NOK 6.273.000.-

Etter min mening blir 4-årsperioden som ligger foran oss blir meget krevende, for å si det mildt!

Jeg har ved tidligere anledninger brukt følgende munnhell «tillit er bra, men kontroll er bedre».

Hvilke kontrollmekanismer praktiseres i Rindal kommune? Er det en «våken» eller «blind» tillit. Det siste er dessverre så godt som ingen kontroll! Det første er mer krevende både på tid og kompetanse!

Fortsatt på side 7, «Planleggingen av Rindal Helsetun prioriteres». Samme setning finner vi også i høringsforslaget fra 2018.

Rådmannen, i kommunestyret 09.10.19, skriver i sitt Saksframlegg følgende om «Skisse- og forprosjekt for helsetun/helsehus, blant annet : «I forbindelse med jobbing i skisseprosjektet har det oppstått uklarheter i mandatet til styringsgruppa».

Her kan det se ut som om kommunestyret har behandlet dette første gang i Sak 4/2014, og senere med jevne mellomrom. Dessuten viser han hvem som er med i styringsgruppa: Ordfører, varaordfører, rådmann, Leder – Helse og omsorg, sekretær – Ass- Helse og omsorgsleder, Rep. Eldrerådet, Rep. Fra Driftsstyret, Plansjef, Enhetsleder Teknisk avdeling.

Det ble søkt råd hos et konsulentselskap, Abakus AS fra Engerdal, for å finne leverandør til skisse-/forprosjektet. Valget ble Streken AS fra Åndalsnes.

For å unngå negative karakteristikker om prosjektets videre skjebne holder jeg meg taus, men våken!

Så til et siste tema jeg er opptatt av, Flyktninger. Øverst på side 23 i Høringsprogrammet.

«Rindal har tatt imot om lag 40 flyktninger i åra etter 2014. Det er uklart hvor mange nye vi vil få forespørsel om å bosette i framtida, og hvor mange av dem som kom hit, som blir boende» osv.,osv.

Hele dette avsnittet er en tro kopi av høringen i 2018!

Har ikke Formannskapet fått med seg at ved utgangen av 2019 vil antallet være i underkant av 20. De fleste har reist på grunn av mangel på arbeidsplasser og misnøye meg hjelp og kompetanse fra kommunens side.

Dessuten er det ikke usikkert hvor mange flyktninger vi blir forespurt om å ta imot. Fra regjeringens side er det satt et tak på kommuner mindre enn 5.000. innbyggere.

Så tilbake til side 7» Integreringsvirksomheten har nå ca. samme kostnad som inntekt, dette i kontrast til tidligere år hvor integreringsvirksomheten har gitt vesentlig positivt bidrag til netto driftsresultat»

Som også har bidratt til en betydelig del av disposisjonsfondet som SP nevner i sin «framsnakking».

I stedet for å skrive kommentar til kommunen i år, benytter jeg heller et leserinnlegg på Trollheimsporten, fordi fjorårets kommentar ikke ble hensyntatt. Det led samme skjebne som kommentaren til en god venn av meg.

Hans innlegg var datert 31.10.18 og hadde overskriften «Hovedutfordringer i samfunnsutviklingen i Rindal». Etter min mening et meget leseverdig innlegg, som burde vært pensum både for politikere og rindalinger flest.

Jeg gjengir:» Å ta imot flyktninger og innvandrere må aldri bli et finansielt middel for en kommune. Det er uverdig både for den som brukes og for de som utnytter slike ordninger. Hvordan det da kan utvikle seg, har vi den siste tiden fått svært uheldige eksempler på; jfr. Tolga og andre kommuner. Å bygge sin utviklingsstrategi ofte kortsiktige motivasjonstilskudd og finansieringstilskudd fra Staten, er neppe å anbefale uansett»


Sluttreplikk

Dette ble mye kritikk fra min side, men det er en del av sannheten. Det er også mye som er bra i Rindal!

For å trekke frem noe positivt vil jeg nevne en undersøkelse som ble gjennomført på Rindal Helsetun for kort tid siden : Beboerne var meget godt fornøyd med pleien og maten!

Vi har en flott natur i kommunen, med gode utfartsmuligheter til alle årstider.

Gode naboer og onsdagstreff hver onsdag på Texaco (personlig).

Stor innsats av frivillige.

Og en annen positiv informasjon, selv om den gjelder Surnadal kommune.

De vil ta imot 14 nye flyktninger og har lyktes godt med integrering av flyktningene. De fleste er i arbeid!


Rindal, 29.oktober 2019

Jostein Grytbakk