Mandag
Mandag Klarvær
15°
Klarvær
Flau vind
Tirsdag
Tirsdag Lettskyet
14°
Lettskyet
Svak vind
tp_leserinnlegg

Informasjonsteknologi og demokrati

På Trollheimsporten (31.10.19) under overskriften «Digitale politikere i Rindal», kan vi lese at kommunestyrerepresentantene får utdelt hver sin iPad som skal brukes til alt av informasjon og kommunikasjon.

Intensjonen er selvfølgelig god, men som varaordfører Magnar Dalsegg sier «Jeg er positiv, men litt fortvilet».

Jeg begynte i et internasjonalt selskap i Oslo som økonomisekretær den 1.september i 1970.

Det var på den tiden selskapet var i ferd med å kjøpe inn en datamaskin som skulle brukes til regnskapet. Da ble jeg kjent med hullkort som lagringsmedium. Etter hvert ble det investert i store datamaskiner på ca. 1,5 m i høyde og ca. 1 m i lengde og bredde. Av sikkerhetsmessige grunner, måtte de stå i kjelleren bak låste dører. Om jeg ikke husker feil var programmeringsspråket «FORTRAN».

Side den gang har det skjedd en formidabel utvikling.

Digitalisering og informasjonsteknologi var ukjente begreper. I begynnelsen var det noen få personer som hadde nøkler til datarommet. Det ga en viss status!

Stort sett har alle nå en mobiltelefon, en I Pad, en PC. For de som behersker slike verktøy på centimeterstørrelse med enorm lagringskapasitet, gir dette store fordeler. Men så raskt som utviklingen nå går, er det lett å falle av lasset!

For en (liten) kommune krever dette betydelig it-kompetanse. Ikke bare for «Datasjefen», men også for mange ansatte i kommunen. Min erfaring gjennom mange år, er at opplæringen undervurderes, hvilket fører til stress og oppgitthet, kanskje også økt sykefravær.

Da er det mange som skylder på «Datasjefen», men det er helt avgjørende at også de ansatte viser eget initiativ.

Da jeg leste innlegget på Trollheimsporten begynte jeg å lure på hva kommunen tenker om allmenheten som brukere.

Dessverre er Hjemmesiden «Rindal – tid til å leve» meget krevende. (Ikke til å leve med?).

For leden dag drev jeg en vervekampanje for Rindal Pensjonistlag hvor 20 personer var fremmøtt.

På spørsmål om noen bruker kommunens hjemmeside fikk jeg følgende nedslående svar:

Noen få sa de hadde prøvd, men gitt opp. Andre var tause.

(Gjennomsnittsalder i overkant av 70 år).

Jeg har konkludert med at dette går ut over demokratiet i kommunen. Svært få følger med på hvilke saker som er på dagsorden, og konklusjoner som gjøres i de politiske fora (Driftsstyret, Formannskapet, Kommunestyret etc.).

For å øke interessen til de frammøtte refererte jeg til et saksframlegg fra 09.10.2019.

Skisse- og forprosjekt for helsetun/helsehus.

Ifølge saksframlegget har saken vært flere omganger i kommunestyret siden 2014.

Sitat :«Det må gjøres en oppklaring i mandatet og sammensetning av styringsgruppa» osv.osv.

Et oppsiktsvekkende forslag fra rådmannen og økonomisjefen, som ble enstemmig vedtatt av kommunestyret!

Samtalen rundt bordet ble fort ganske intens!

Og jeg fikk flere nye medlemmer i Rindal Pensjonistlag!

Jeg utfordrer kommunestyret generelt og varaordføreren spesielt til å sette kommunens hjemmeside på dagsorden. Dette er en sak dere kan samarbeide om i demokratiets navn.

I Pad som verktøy er genialt, men programmene som er tilgjengelige er stort sett de samme som på mobiltelefonen og en vanlig PC.
 

Rindal, 3.november 2019.

Jostein Grytbakk