Kontakter:
 

Statkraft:

Prosjektleder forberedende arbeider (vei, bru og strømforsyning)
Carl Martin Klæth  Mob: 481 55 644

Prosjektleder hovedprosjekt.
Jon Aarbak  Mob:  908 86 110

HMS koordinator.
Lise Hegvik  Mob: 911 12 930

Byggeleder forberedende arbeider
Jostein Bruset  Mob: 416 21 177

Informasjon i uke 31, 32 og 33
Carl Martin Klæth  Mob: 481 55 644
 
Folldalvegen
Vatn Maskinstasjon AS  Mob: 922 01 895
 
Gråsjø bru
Christie & Oppsal AS  Mob: 482 37 060