gjen-hoved2

Pressemelding:

Lokale Gjensidige-selskap slår seg sammen

På generalforsamlingene 27. mai 2020 i selskapene Gjensidige Surnadal, Gjensidige Halsa og Tingvoll og Gjensidige Hemne ble det enighet om å slå sammen selskapene. Selskapene drives som egne forsikringsselskap, i tett samarbeid med Norges største forsikringsselskap Gjensidige.

Ingressfoto: Den nye ledergruppen i selskapet: David Monkan (t.v.), Jakob Nørbech og Stig Sæter. Foto: Gjensidige.

Disse selskapene har eksistert i sine lokalsamfunn i snart 200 år, og med dette grepet satser de på nye 200 år. Det nye selskapet vil fremdeles satse på lokal tilstedeværelse, med dyktige medarbeidere på kontorene i Surnadal, Halsanaustan, Kyrksæterøra og Tingvoll. Selskapet vil betjene hele eller deler av kommunene Surnadal, Heim, Tingvoll, Gjemnes, Sunndal, Aure, Hitra og Orkland.

Tidligere daglig leder i Gjensidige Halsa og Tingvoll, Jakob Nørbech, tar over som daglig leder i det sammenslåtte selskapet. Tidligere daglig leder i Gjensidige Hemne, David Bessaker Monkan, blir salgsleder og tidligere daglig leder i Gjensidige Surnadal, Stig Sæter, blir markedsleder og stedfortredende daglig leder i det nye selskapet. Alle øvrige ansatte blir også med videre i det nye selskapet.

Ny styreleder blir Ole Steinar Opsal fra Heim kommune. Nestleder blir Ellbjørg Haugen Larsen fra Surnadal, og øvrige styremedlemmer blir Ola Rognskog fra Heim, Sivert Moen fra Surnadal og Borgny Hatlestad Tveekrem fra Tingvoll.

Selskapet vil med dette styrke sin konkurransekraft, gjennom reduserte kostnader og mer effektiv drift. Det nye selskapet vil få en egenkapital på bortimot 160 millioner kroner og få en samlet forsikringsportefølje på 120 millioner kroner.

Det formelle navnet på det nye selskapet blir Varig Surnadal, Heim og Tingvoll gjensidig med forretningsadresse i Surnadal, men all markedskommunikasjon vil skje under det velkjente merkenavnet Gjensidige.

Sammenslåingen gjennomføres når fusjonen er registrert i Foretaksregisteret, med virkning fra 1.1.2020.