Onsdag
Onsdag Lett snø
-6°
Lett snø
Flau vind
Torsdag
Torsdag Delvis skyet
-4°
Delvis skyet
Svak vind
DSC_0587

Ny ordfører i Rindal

Det nye kommunestyret i Rindal holdt konstituerende møte onsdag ettermiddag. Vibeke Langli ble valgt som ordfører etter Ola T Heggem. Magnar Dalsegg fortsetter som varaordfører.

Sakslista finner du på Rindal kommune sin hjemmeside.

17 representanter møtte.


Ordfører Ola T Heggem åpnet møtet.
 

56/19 - Godkjenning av kommunestyrevalget 2019


Rådmannens innstilling: 

Kommunestyrevalget i 2019 i Rindal kommune godkjennes.
 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

57/19 - Valg av formannskap 2019-2023


Valgnemndas innstilling: 

Arbeiderpartiet:

Line Flåtten
Åge Jonli

Vara: 1. Martin Rise, 2. Svein Halsetrønning, 3. Camilla Løften, 4. Inge Skjølsvold, 5. Gro Karina Fosseide.

Senterpartiet:

Vibeke Langli
Kjetil Løften

Vara: 1. Mildrid Kattem Aune, 2. Arild Haugen, 3. Ola T Heggem, 4. Bettina Røen Helgetun.

Høyre:

Magnar Dalsegg

Vara: 1. Hege Gåsvand, 2. Mildrid Kattem Aune (Sp), 3. Arild Haugen (Sp)
 

Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

58/19 - Valg av ordfører for perioden 2019-2023


Kjetil Løften (Sp) la fram forslag om Vibeke Langli (Sp) som ordfører.

Åge Jonli (Ap) foreslo Line Flåtten (Ap) som ordfører.

Forslaget om Vibeke Langli fikk 9 stemmer.

Forslaget om Line Flåtten fikk 8 stemmer.

Vibeke Langli er dermed valgt som ordfører i Rindal.

Ola T Heggem gratulerte det nye kommunestyret, og oppfordret til respekt for de vedtakene som blir fattet. Han gratulerte Vibeke Langli med verdens beste og viktigste jobb i Rindal, og ga henne noen gode råd. Som kommunestyremedlem i perioden som kommer lovet han å være en støtte, og ikke en plage.

 

59/19 - Valg av varaordfører for perioden 2019 -2023


Kjetil Løften (Sp) foreslo Magnar Dalsegg (H) som varaordfører.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

60/19 - Valg av kontrollutvalg for perioden 2019–2023


Valgnemndas innstilling:

Det velges 5 representanter til kontrollutvalget. 

1. Eirik Tørset (Ap), leder
2. Ola Løseth Bakken (H), nestleder
3. Lene Steinshamn Fredriksen (Ap), medlem
4. Kirsti Barbo Landsem(Sp), medlem
5. Ola Syrstad (Sp), medlem

Varamedlemmer:

1. Roar Morten Eriksen (Ap), 2. Nils Bakken (H), 3. Romund Blakstad (Ap), 4. Bjørg Myrvang (Sp), 5. Marte Trønsdal (Sp)


Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.


61/19 - Valg av medlemmer til administrasjonsutvalget

Valgnemndas innstilling: 

Arbeiderpartiet:

Line Flåtten
Åge Jonli

Vara: 1. Martin Rise, 2. Svein Halsetrønning, 3. Camilla Løften, 4. Inge Skjølsvold, 5. Gro Karina Fosseide.

Senterpartiet:

Vibeke Langli
Kjetil Løften

Vara: 1. Mildrid Kattem Aune, 2. Arild Haugen, 3. Ola T Heggem, 4. Bettina Røen Helgetun.

Høyre:

Magnar Dalsegg

Vara: 1. Hege Gåsvand, 2. Ola Bakk, 3. Geir Atle Kvendset
 

Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.


62/19 - Valg av medlemmer til råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne for perioden 2019 -2023


Innstilling bla lagt fram på møtet.
1.rep. fra Formannskap/kommunestyret: Magnar Dalsegg (H) Vara: Gro Karina Fosseide (Ap)

1 rep. Fra Driftsutvalget: Driftsutvalget velger denne representanten selv.

Enstemmig vedtatt.


63/19 - Valg av representant til Kommunenes sentralforbund 2019-2023

Valgnemndas innstilling: 

Vibeke Langli (Sp)

Vara: Magnar Dalsegg (H)


Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.64/19 - Kommunale vigsler 2019-2023

Ordfører, varaordfører og rådmann er vigslere i Rindal kommune.

Enstemmig vedtatt65/19 - Valg av valgstyre for perioden 2019-2023


Valgnemndas innstilling: 

Formannskapets medlemmer blir valgstyre for perioden 2019 - 2023.


Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.
 

66/19 - Valg av medlemmer til driftsutvalget


Valgnemndas innstilling: 

Arbeiderpartiet:

Martin Rise
Svein Halsetrønning
Camilla Løften
Inge Skjølsvold

Vara: 1. Gro Karina Fosseide, 2. Monica Gulla Løfaldli, 3. Janne Solem, 4. Jahn Gunnar Fosseide, 5. Eden Shmangus Behre, 6. Stian Kooyman, 7. Stian Grytbakk.

Senterpartiet:

Mildrid Kattem Aune (nestleder)
Bettina Røen Helgetun
Arild Haugen

Vara: 1. Lene Merete Kirkholt, 2. Johan Almås, 3. Ann Elin Hess Brønstad, 4. Jon Børset, 5. Ingeborg Elise Halgunset, 6. Lina Røen Nergaard.

Høyre:

Hege Gåsvand (leder)
Ola Bakk

Vara: 1. Geir Atle Kvendset, 2. Ingrid Kvam Moen, 3. Kristin Merete F Bjørnås, Ingebrigt Løfald
 

Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

67/19 - REMIDT IKS- Oppnevning av eierrepresentanter
 

Rådmannens innstilling:

Kommunestyrene utpeker sin eierrepresentant med to vara til representantskapsmøtet, som vil ha konstituerende møte i uke 45 eller uke 46. 


Saksopplysninger:

Miljøselskapet ReMidt IKS etableres etter at 21 kommunestyrer sør i Trøndelag og påNordmøre har vedtatt å delta i dette felles renovasjonssamarbeid. Fra årsskiftet, og gjennomført kommunesammenslåing, vil ReMidt IKS eiers av følgende 17 kommuner, der ansvar- og eierandelen er fastsatt etter deltakerkommunenes innbyggertall:

o Aure kommune 2,8%
o Averøy kommune 4,6 %
o Frøya kommune 3,9 %
o Heim kommune 4,8%
o Hitra kommune3,9 %
o Kristiansund kommune 18,9 %
o Melhus kommune I2,8 %
o Midtre Gauldal kommune 4,8 %
o Oppdal kommune 5,4%
o Orkland kommune 14,0 %
o Rennebu kommune 1,9 %
o Rindal kommune 1,6 %
o Smøla kommune I,7 %
o Skaun kommune 6,4 %
o Sunndal kommune 5,5 %
o Surnadal kommune 4,6 %
o Tingvoll kommune 2,4 %


Ola T Heggem (Sp) foreslo ordføreren som eierrepresentant i slike selskaper, for å ivareta kommunens eierinteresser, med varaordføreren som vararepresentant.

Åge Jonli (Ap) foreslo Line Flåtten (Ap) som andre vararepresentant.


Begge forslag ble enstemmig vedtatt.

Vibeke Langli.jpg

Ordfører Vibeke Langli (Sp) gikk på talerstolen og takket for tilliten. Hun går inn i vervet med ydmykhet og et stort engasjement. Hun ønsket de nye kommunestyremedlemmene velkommen og ønsket alle lykke til. Hun takket Ola T Heggem spesielt. Å være ordfører i så mange år er veldig spesielt. Han har gjort en kjempeinnsats som ordfører i Rindal, sa Langli.


Kommunestyret.jpg
Det nye kommunestyret i Rindal. Foran f.v. Martin Rise (Ap), Åge Jonli (Ap), ordfører Vibeke Langli (Sp), Kjetil Løften (Sp) og Magnar Dalsegg (H). Bak f.v. Lene Steinshamn Fredriksen (Ap - vara for Line Flåtten), Inge Skjølsvold (Ap), Camilla Løften (Ap), Ola T Heggem (Sp), Gro Karina Fosseide (Ap), Eirik Tørset (Ap), Kirsti Barbo Landsem (Sp), Arild Haugen (Sp), Mildrid Kattem Aune (Sp), Bettina Røen Helgetun (Sp), Ola Bakk (H - vara for Hege Gåsvand) og Svein Halsetrønning (Ap).​