Grunnsyn

Rindal Kristeleg Folkeparti

Kristeleg Folkeparti er i alt sitt politiske arbeid forplikta på det kristne menneskesynet, nestekjærleiksbodet og forvaltaransvaret. Vi vil utforme politikken vår i samsvar med dette.

Styret

Elsa Jensvold - leder, Harald Helgetun - styremedlem, John Bendik Møkkelgård - styremedlem, - Ole Trygve Foseide - vara.

Rindal KrF er ikke representert i Kommunestyret

  

Rindal KrF hadde denne programfolderen for perioden 2015-2019 som du kan laste ned her!

 

For å komme til KrF's hjemmeside, klikk her!

Visjonsark

Klikk på linken nedafor og sjå Visjonsark for Rindal KrF 2009!

Visjonsark+Rindal+KrF+2009.pdf

IMGP4349