Romundstadbygda

Romundstadbygda

Romundstadbygda ligger sørøst i Rindal kommune, og grenser mot trøndelagskommune Meldal, Oppdal og Rennebu. Grenda strekker seg knappe to mil oppover fra Rindal sentrum. Hovednæringen er landbruk og øverste gården er Tretta, bare noen kilometer fra kommune- og fylkesgrensa.

Midtvegs i bygda ligger Romundstadgardene som har gitt navnet til bygda. Her er det også reist ei minnestøtte over stortingsmann John Neergård født 1795. Han er kjent for sitt arbeid for lokalt sjølstyre på bygdene og blir kalt formannskapslovens far. Dette er også bakgrunnen for at kommunevåpenet i Rindal ble valgt å være ei gul formannskapsklubbe på grønn bunn.

8 kilometer oppi bygda ligger Granheim grendahus - et viktig samlingspunkt for folket i Romundstadbygda. Huset leies ut til mange formål - bl.a når Rindal skytterlag har skytterstevner på skytebanen som ligger like i nærheten. Her har du i tillegg til ordinære skytebane - pistolbane og elgbane.

I Granheim foregår også den tradisjonelle "sparkfesten" - 6. juledag. Da bruker ungdom fra hele bygda spark som framkomstmiddel, på den 8 kilometrene lange turen fra sentrum og opp til festlokalet.

Øverst i Romundstadbygda ligger flere større hyttefelt i Helgetunmarka. Rundt 150 hytter ligger i området som er et populært utfartsterreng både for rindalinger og turister.