Slektsforum for Indre Nordmøre

 

STIFTA 1995

Samarbeider med Slekt og Data Møre og Romsdal

E-post: jon@jonsto.no

E-post: tor.aalbu@gmail.com


Slektsforum for Indre Nordmøre (SFIN) har som formål å skape et lokalt forum for slekt, personalhistorie, stimulere slektsgransking, samt å koordinere medlemmene sin aktivitet med elektronisk behandling av genealogisk kildemateriale og å stimulere til slik aktivitet.

 

Medlemmer er de som betaler sin kontingent til Slekt og Data og har naturlig tilknytning til området. Lokale medlemmer betaler sin kontingent til SFIN. SFIN har medlemmer i Rindal, Surnadal, Halsa og Sunndal.

 

LINKER
Slekt og Data: https://slektogdata.no/ 

DIGITALARKIVET: http://www.digitalarkivet.no/

DIGITALPENSJONATET, SFIN-ROMMET: http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/WebMeta.exe?slag=vispensjonat&pensjonat=indrenord&pensjonatnr=195

 

Her finner du nyheter fra Slektsforum for Indre Nordmøre.

 

STYRET I SLEKTSFORUM FOR INDRE NORDMØRE 2021:

Leiar: Jon Storløkken

Nestleiar: Bernt Vatten
Skrivar: Tor Ålbu
Kasserar: Lars Jostein Bævre
Styremedlem: Astrid Roaldset
Varamedlem: Janne Mathilde Løseth
Varamedlem: Einar Oterholm


Alle disse innkalles til våre styremøter.

Vi holder åpne møter tredje mandag i hver måned (unntatt: juni, juli. august og desember) på Surnadal vidaregåande skole på kveldstid (vanlegvis kl 18 eller 18.30)

 

”En slektstavle med åpne felt er utfordring og inspirasjon”