Mandag
Mandag Klarvær
15°
Klarvær
Flau vind
Tirsdag
Tirsdag Lettskyet
14°
Lettskyet
Svak vind
tp_leserinnlegg

Svar til styret i Rindal Næringsforum

Jeg registrerer at det er stort engasjement rundt næring og næringsutvikling i Rindal, og engasjement er noe vi behøver for å skape utvikling.

Engasjementet finnes blant politikerne, ressurser i Rindal kommune, Rindal næringsforum, næringslivet selv og virkemiddelapparatet. Det er derfor viktig at alle disse gode kreftene jobber sammen for å finne de gode løsningene. Det er gjennom samhandling vi skaper de gode resultatene.

Jeg har i flere sammenhenger den siste tiden fått et innblikk i hva det jobbes med rundt omkring. Sist i næringstreff på Bolme pensjonat. Fra dette treffet har jeg lyst til å sitere Berit Arntsen som er daglig leder for Næringshagen i Orkdal på følgende: «I Orkdalsregionen er det bare Orkdal og Rindal som har næringskonsulent, og det er kun næringsdrivende i Rindal som har så mange muligheter til støtte og bistandsordninger i Orkdalsregionen.»

Dette er en mulighet næringsdrivende i Rindal må benytte seg av, og som nevnt over finnes det mange ressurser som også kan bidra til å søke kontakt mot virkemiddelapparatet om man ønsker det.

Jeg oppfatter alle politikere som svært engasjert på dette området, og at løfter gjort i valgkampen blir fulgt opp. Nå sist ved vedtak i Formannskap om økonomiske omdisponeringer av midler i RUF fondet. Dessverre kommer ikke dette tydelig nok fram i framlagt handlingsprogram for 2020-2023. Men dette er en sak som vil bli videre behandlet etter jul. Men like viktig som økonomiske midler er at det det finnes vilje til tilrettelegging, rådgivning og gjennomføring.

Representanter fra de politiske partiene og Rindal næringsforum skal allerede i neste uke treffes for å planlegge vegen videre for næringsarbeidet i Rindal. Dette mener jeg er en god start for et godt samarbeid for framtidig næringsutvikling.


Vibeke Langli
Ordfører Rindal kommune