Lørdag
Lørdag Kraftig regn
13°
Kraftig regn
Flau vind
Søndag
Søndag Delvis skyet
17°
Delvis skyet
Svak vind
Foreldre

Anbefaler foreldregrupper

I forbindelse med opplæring av ICDP-veiledere ble det arrangert flere foreldregrupper i Surnadal i vår. Målet er blant annet å bevisstgjøre foreldrene for å få et bedre samspill mellom foreldre og barn. Alle foreldrene har positive erfaringer med opplegget, og anbefaler dette varmt til flere.


Stor satsing på forebyggende tiltak

Surnadal kommune har hatt en stor satsing på dette området, og kommunen har fått midler fra Bufdir. Dette utgjør 1.1 millioner kroner, fordelt over 4 år, for å drive prosjektet med foreldregrupper videre. Det er viktig å presisere at dette ikke er et tilbud rettet inn mot foreldre som har spesielle vansker i samspillet med egne barn eller som har barn med spesielle utfordringer. Det er et forebyggende tiltak, et tilbud til alle foreldre, med vekt på samspill foreldre-barn.


Tverrfaglig sammensatt gruppe

Surnadal kommune har nå fått 10 sertifiserte ICDP-veiledere som kan drive foreldregrupper. Ytterligere 3 blir sertifisert i høst.

De nye ICDP-veilederne er en tverrfaglig sammensatt gruppe med veiledere med barnehagepersonale, pp-rådgivere, barnevernsansatte og helsesøstre. Det er en styrke at gruppa er tverrfaglig.

Veilederne.jpg
Kurslederne og de nye ICDP-veilederne feiret med kake på den siste kurssamlingen.
 

Flere foreldregrupper denne høsten

I forbindelse med opplæringen til ICDP-veilederne i Surnadal ble det arrangert fem foreldregrupper våren 2017. Foreldre med barn fra seks ulike barnehager fikk mulighet til å bli med, og det var tilsammen 35 foreldre som var med i disse gruppene. Her høstet man svært positive erfaringer. Evaluering fra deltakerne viser at mer enn 92% av deltakerne opplevde positive endringer i sin familie etter å ha vært med på opplegget. 

I høst vil foreldre fra flere barnehager i Surnadal få tilbudet. 

I Surnadal har man valgt å begynne med grupper for foreldre med barn i barnehagealder, men det er også mulig å starte grupper med foreldre til eldre barn og ungdommer. 

Kari Hamnes presiserer at opplegget ikke er beregnet på foreldre til barn med spesielle utfordringer. Tvert imot er det tenkt forebyggende, for om mulig å unngå at spesielle utfordringer oppstår. Alle foreldre kan være aktuelle for en slik gruppe. Innholdet legger opp til at man skal få et enda bedre samspill med sitt eget barn.


Håper mange har lyst til å melde seg på

Kjersti Blomsø Olsen fra familievernkontoret i Kristiansund har vært kursholder for rådgiverne i Surnadal. Hun forteller at utgangspunktet for å ta i bruk dette programmet er alle forespørslene som kommer fra folk som er føler seg usikre i foreldrerollen. Derfor har man utviklet et program som man vet vil kunne gi positiv utvikling for barna. Og de voksne vil føle seg tryggere som foreldre i hverdagen. Det har vært lagt ned et stort arbeid med dette i Surnadal. Hun håper at noen har lyst til å melde seg når det nå skal settes i gang nye grupper.

- Det er viktig at man som omsorgsgiver forstår hvor viktig man er for barnets utvikling, sier Kjersti Blomsø Olsen. - Vi jobber mye med hva slags syn foreldrene har på barnet. Det påvirker nemlig samspillet mellom barn og foreldre.


Har ikke lyst til å slutte

Opplegget går over åtte kvelder. Erfaringen er at enkelte foreldre er litt lunkne før de starter, og tenker at dette tar mye tid. Men det viser seg ofte at de ikke har lyst til å slutte når de er ferdig med de åtte kveldene. Foreldre som deltar sier at dette burde alle vært med på. De synes det er et godt tilbud, og at det er gøy å være med. Det er mulig for bare en av foreldrene å delta, men det oppleves som positivt om begge har mulighet til å være med. 

Innenfor gruppa har alle taushetsplikt. Alle skal føle seg trygge på at det man snakker om ikke kommer videre.

Det er viktig å presisere at dette er en foreldregruppe, ikke et kurs. Man fokuserer på erfaringer, ved at man deler erfaringer i gruppa. Det blir satt fokus på det man er god på, ikke på feil. Det er ingen feilsøking i foreldregruppene, og det er ingen fasit som blir presentert. For det finnes sannsynligvis ingen fasit. Det som er rett for en familie er ikke nødvendigvis rett for en annen.

Rådgivergruppe jubel.jpg
Stolte veiledere med sine sertifiseringsbevis. Foran f.v. Kursholderne Kjersti Blomsø Olsen og  Ann-Kristin Dybvik. Rad nr 2 f.v. Carina Dønheim, Kari Hamnes og Berit Bolme Reitan. Rad 3 f.v. Oddrun Harang, May Tordis Fjærvik, Silje Ranes og Kristin Børset. Bakerst f.v. Marte Dalsegg, Britt Løfald, Ingun Skjølsvoll og Heidi E. Fiske. Ikke til stede: Marit Grønnes og Linda Botten. 
 

Erfaringer fra foreldrene

Vi møtte ti av foreldrene som var med i foreldregruppene i vår. Dette fortalte de om opplegget de var med på:

- Det glir rett inn i hverdagen vår. Vi har lært mange lure tips og triks. Jeg bruker det flere ganger hver dag, og har blitt mer bevisst på det jeg gjør.

- Det var godt at det var små grupper. Da er det enklere å åpne seg. Gruppene ble sammensveiset og alle ville dele sine erfaringer. Det føles helt naturlig.

- Man lærer mye. Det følger jo ikke med en instruksjonsbok med barna.

- Man blir mer bevisst på å være til stede sammen med barna. Ta seg tid til å være sammen med dem, og kanskje utsette noen andre gjøremål til barna har lagt seg.

- Det vi lærte i foreldregruppene var verdifullt, og det sitter veldig godt i ettertid. Jeg tenker på det flere ganger hver dag.

- Man oppdager ting som man aldri har tenkt på før. Dette er nyttig selv om man aldri har hatt problemer.

- Det er nyttig for alle som har med barn å gjøre. Alle hadde hatt godt av en slik bevisstgjøring.

- Man blir mer bevisst og trygg som foreldre. Man får hjelp til å sortere tankene.

Det er tydelig at foreldrene som har vært med har fått med seg mye. En mor beskriver blant annet sin økte bevissthet på å møte barnet på følelsen og dermed lettere roe en vanskelig situasjon: - Det er viktig å møte barnet i følelsen. Ikke avvis barnet. Ikke si "det går bra", men finn ut hva som er grunnen. Spør barnet hvorfor han/hun er lei seg. Når du forstår det vil barnet føle seg bedre. Den vonde situasjonen går fortere over, og du sparer faktisk både tid og energi. Du får også en bedre relasjon. Neste gang en lignende situasjon oppstår vil det bli lettere for barnet å uttrykket seg, og fortelle hva som er vanskelig. Da går det også lettere å løse problemet.


Disse foreldrene var ikke i tvil. De vil abolutt anbefale ICDP foreldregrupper til flere!

Foreldre.jpg
Ti av foreldrene som var med på foreldregrupper i vår. F.v. Karina Jelle, Eva Marit Heggset, Hanne Haltli, Berit Ingebord Bakk, Nina Lovise Tonning, Malin Bruset, Rickhard Larsson, Stine Fiske og Heidi Gravvold Sæter.


«God oppvekst» i Surnadal

PPT har koordineringsansvar for prosjektet «God oppvekst» som foreldregruppene er en del av. Kari Hamnes og Marte Dalsegg er prosjektledere.

«God oppvekst» er et prosjekt hvor en satser på helsefremmende og forebyggende innsats med tidlig tverrfaglig innsats før problemer oppstår. I tillegg til foreldregrupper har man også flerfaglige observasjoner inn i barnehagene. Dette er tiltak for å fremme positiv psykisk helse ved å forebygge fremfor å reparere. Gjennom kompetanseheving skal man gjøre barnehagene best mulig rustet for å møte alle barn. 

Programmet blir også brukt til å ha grupper for ansatte i barnehager, som metode for å sikre god kvalitet på samspillet mellom de ansatte og barna. Økt relasjonskompetanse er en målsetting for mange barnehager og god relasjonskompetanse er et svært viktig kvalitetstegn. ICDP kan være et verktøy i arbeidet for best mulig relasjonskompetanse i barnehagene.


Du kan lese mer om ICDP foreldregrupper i Surnadal på nettsida www.icdp.tips 
Vi anbefaler alle å se introduksjonsfilmen et stykke nede på sida. Den er kort og informativ.