Jon Ole Helgetun, Kjell Fiske, Olav Helgetun og Nils Ragnar Bjørnås_1024x1038

Wiklly arkivdykk 160 - Troll mot 4. divisjon

Fotballpendler Kjell Fiske

Denne gangen har Willy tatt med fleire reportasjer fra Sør-Trøndelag og Driva, foruten bilder, omkring fotballpendler Kjell Fiske, som var spillende trener for Troll siste året før sammenslåinga til IK Rindals-Troll. Det endte med opprykk og i en av reportasjene (skrevet av Willy) spekuleres det om det blir opprykk. Kjell Fiske tok også på som trener for Rindals-Troll året etter. Det kan du også lese om. Kos deg med arkivdykket denne søndagen:

Arkivdykket denne gangen er fra høsten (oktober) 1987 og våren 1988. På bildet over ser vi Jon Ole Helgetun og keeper Nils Ragnar Bjørnås, sammen med trener Kjell Fiske og leder Olav Helgetun. Det ble opprykk, men året etter gikk det ikke så bra sportslig for den sammenslåtte og nyopprykka klubben. Det ble en tung veg ned i 5. divisjon igjen.

Kjell Fiske (til høyre og under) var spillende trener for Troll i 1987 og Rindals-Troll i 1988. Han pendla fra Steinkjer, noe som var slitsomt i lengden - 22 mil til Rindal.

Kos deg med arkivdykket. Har du kommentarer eller noe du vil fortelle omkring dette arkivdykket fra Willy - bruk: redaktor@trollheimsporten.no og del det med alle på Trollheimsporten.

Willys arkivdykk er bildeglimt, reportasjar og avisstoff fra eit mangslungent og omfattande bilde-, film- og klipparkiv til Willy Karlstrøm i Trollheimsporten. Willys arkivdykk finn du under På Porten på den grå menylinja, når du er på Hovedsida på Trollheimsporten. Alle arkivdykk er tilgjengelege på Willys arkivdykk, Willys arkivdykk 1, Willys arkivdykk 2, Willys arkivdykk 3 og Willys arkivdykk 4 - der du finn dette stoffet. I tillegg finn du mykje anna godt stoff under På Porten - blant anna frå Edgar Kattem, Edgar Landsems utklipp fra Øvre Sæter Camping og Harald Solvik (dei siste to under Willys arkivdykk).

Kos deg med reportasjene under. De er fra høsten 1987 og våren 1988: