Torsdag
Torsdag Kraftig regn
Kraftig regn
Lett bris
Fredag
Fredag Regn
Regn
Svak vind
Fornøyde brukere_715x496

Gir gaven videre

- Hei ildsjeler, stod det i en epost til Turstigruppa i Rindal, forteller Harald Solvik til Trollheimsporten. Videre fra eposten: - Jeg fylte 50 år i mai. I oljelandet Norge har alle vi som er født på -60 tallet "nok" - mitt gaveønske på dagen var derfor et bidrag til turstigruppa i Rindal'n! Senderen ba om kontonummer for å overføre gaven til det fantastiske arbeidet hun mener Turstigruppa gjør!

https://trollheimsporten.custompublish.com/getfile.php/2323531.1537.erfbxspfxd/Forn%C3%B8yde%C2%A0brukere_715x496.jpg

Bjørn og Mette er takknemlige brukere av Turstigruppas tilbud både sommer og vinter.

 

Høttrindalingen Mette Bakken er imponert over alt Turstigruppa gjør for investering i helsefremmende arbeid for barn og voksne, og gaven på kr. 5.900,- som hun fikk på 50-årsdagen sin fra familie og venner er overført til Turstigruppas konto! - Jeg vil tro at det er flere " tiltak/ prosjekter" på trappene, - som kan nye godt av "friske midler". Alle monner drar…, avslutter den glade giver.

 

- Dette var stort og gledelig, sier Harald Solvik. - Det er hyggelig at folk setter pris på det arbeidet Turstigruppa gjør, og vi kan forsikre alle om at pengene skal bli brukt fornuftig.

Vårt mål er å legge forholdene best mulig til rette for at flest mulig skal komme seg ut i den flotte naturen vi har rundt oss her i Rindal.

 

- Det store prosjektet for Turstigruppa dette året er å gjøre ferdig den nye gapahuken ved Gråurtjønna i Fossdalen. Her er det alt investert i overkant av 200.000,- og det blir åpning lørdag 17.august, og giveren med make er alt invitert!

 

Harald forteller at Mette, som ikke bor i Rindal og kan delta på dugnader, synes at de er heldige som kan ta for seg av de flotte turmulighetene, – og at det tilrettelegges turmål som mange har mulighet til å nå, uansett alder og funksjonsnivå.

 

Med denne bursdagsgaven ønsker Mette Bakken å gi en anerkjennelse til den innsatsen Turstigruppa og dugnadsgjengene gjør, noe som gjør det naturlig for oss å minne om at kontonummeret til Turstigruppa er 4111 49 38244.