Willy2301110020_1024x657

Willys arkivdykk 48

Jens Kristian Thune og Landsem skifabrikk

Advokat Jens Kristian Thune tok over som styreformann i Landsem skifabrikk etter en omfattende akkord og gjeldssanering i 1982. De fleste hadde fremdeles god tru på Landsem ski og som lokaljournalist var det ei stor utfordring å følge et industrieventyr som til slutt endte i grøfta. Sjå bilder fra fabrikken med sjefene og de ansatte:

Til tross for store kostnadsøkninger gikk omsettinga ned fra 22,5 millioner kroner i 1980 til 12,6 millioner i 1981. Ei gjeldsnedsskriving var nødvendig for Landsem skifabrikk. Akkorden kom i hamn og gjelda vart skrevet ned fra 22,5 millioner kroner til 5,5 millioner kroner. Egentlig var Landsem skifabrikk konkurs allerede den gangen, og det hadde trolig vært det beste, så kunne en ha starta opp igjen og bevart namnet Landsem ski i Rindal.

Kjendisadvokat Jens Kristian Thune (til høyre) var bobestyret og tok over som styreformann etter akkorden i 1983. Omsetninga økte og mange kjendiser ble trukket inn i markedsføringa av Landsemski. En var igjen på offensiven, investerte på nytt og satsa på nye markeder. Thune var frontfigur. Målet var nye toppløpere på Landsemski. Men for å nå dette måtte reklamemillioner brukes. Oddvar Brå, Berit Aunli og Wenche Myhre kosta skifabrikken i Rindal 1,4 millioner reklamekroner. Det var svært mye penger den gangen.

(Kilde: IK Rindals-Troll 75 år - Willy Karlstrøm)

Willys arkivdykk har kommet til nummer 48. De finner du her Willys arkivdykk 1, mens du finner de første på Willys arkivdykk under På Porten på den grå menylinja, når du er på Hovedsida på den raude. Der finner du også Edgars fotoarkiv og Bjørn Tores arkivdykk i tillegg til Annes: Språk og sånt!

Her ser vi fra fabrikken og produksjonen med arbeidere og sjefer. Klikk på bildene og sjå dem større og i serie:

Willy2301110020_1024x657
Fra venstre Harald Solvik, Johan Landsem og Jens Kristian Thune. Alle foto: Willy Karlstrøm
Willy2301110016
Einar Tiset.
Willy2301110019
Magne Lillegård.
Willy2301110021
Astrid Kirkholt.
Willy2301110018
Einar Tiset.