W2409100002_1024x690

Willys arkivdykk 5

Landsem og Jens Christian Thune

Advokat Jens Christian Thune engasjerte seg i å redde norsk skiproduksjon. I 1985 var han på plass som styreleder i Landsem skifabrikk og stilte optimistisk opp sammen med Johan Landsem ved skifabrikken. Men det skulle vise seg å ikke lykkes. Ikke mange år etterpå var Landsem oppkjøpt av Madshus med hud og hår. Sjå de optimistiske bildene:

Klikk på bildene og sjå dem større og i serie.

Har du kommentarer til arkivdykkene - kanskje en historie du vil fortelle leserne av Trollheimsporten? - bruk: redaktor@trollheimsporten.no.

 

W2409100001_1024x1517
Foto: Willy Karlstrøm
W2409100003
W2409100002_1024x690