Langlia A0001_1024x688

Willys arkivdykk 141 - frå september 1986

Langlia - med prektig utsyn over Rindalsbyen

Garden ligg høgt og fritt og einstaka til i den mørke skogslia på sørsida av dalen og med prektig utsyn over "Rindalsbyen" og blankbygda. Slik innleier Hans Hyldbakk sin omtale av Langlia i Gards- og Ættesoge for Rindal og innleier også ein Drivavisitt Willy hadde til Langlia i 1986. Les om sabelen frå Den store nordiske krig, Seig-Jo og storstormen i 1938:

Garden er mellom dei største skogsgardane i fylket og etter krigen har det vore planta ut mellom  1200 og 1300 mål ny skog her.

Oppi Langlia har det gjennom alle år heilt frå 1600-talet vore Jon og Ola. Også i dag er det slik. Far jon har gitt frå seg eine halvparten av garden til sonen Ola. Opp gjennom åra har det vore fleire Jon og Ola, som har vore "av bygdens fremste menn", som det heiter.

I dag har Ola Langli heile garden og over ser du innleiinga av Drivavisitten til Willy i september 1986. Under kan du kose deg med resten av artikkelen.

Har du ellers kommentarer eller noe du vil fortelle omkring dette arkivdykket fra Willy - bruk: redaktor@trollheimsporten.no og del det med alle på Trollheimsporten.

Willys arkivdykk er bildeglimt, reportasjer og avisstoff fra et mangslungent og omfattende bilde-, film- og klipparkiv til Willy Karlstrøm i Trollheimsporten. Willys arkivdykk finner du under På Porten på den grå menylinja, når du er på Hovedsida på Trollheimsporten. Alle arkivdykk er tilgjengelige på Willys arkivdykk, Willys arkivdykk 1, Willys arkivdykk 2, Willys arkivdykk 3 og Willys arkivdykk 4 - der du finner dette stoffet. I tillegg finner du mye anna godt stoff under På Porten - blant anna fra Edgar Kattem, Edgar Landsems utklipp fra Øvre Sæter Camping og Harald Solvik (de siste to under Willys arkivdykk).