kommuneledelse Rindal 1988_1024x520

Kommunetopper og andre glimt fra 87 i Willys arkivdykk 150

Med hauet over bordplata - fra 1987

Det er ikke så lett å huske hva dette egentlig dreier seg om. Trolig er det en illustrasjon til ei sak i avisa Sør-Trøndelag høsten 1987 og muligens omhandlet det kommuneplan i Rindal kommune. Ellers har Willy funnet fleire bilder fra 1987 i dette arkivdykket - blant anna fra Tjønna om sommeren, et gruppebilde utenfor Eldresenteret, der kommunetopper møtte bønder fra distriktet og fylket og vold og bråk i Rindal sentrum var et gjennomgående tema - reportasjer også fra dette:

Her kjenner vi igjen Helene Marie Nergård (kulturkonsulent), sammen med tre skjeggete karer Jan Leif Furuhaug (helse og sosialsjef), Johan Helgetun (teknisk sjef) og rådmann Oddbjørn Vassli. Stikkord er trolig kommuneplan. Men veit du meir om dette - kom med kommentarer - bruk redaktor@trollheimsporten.no.

Under ser du fleire bilder fra 1987 - først et fra et møte mellom kommunen og bønder og bondeorganisasjoner - trolig på fylkesnivå. I front kjenner vi igjen ordfører Lars Gåsvatn, herredsagronom John O. Røen og Magnar Dalsegg - næringskonsulent på den tida. Du kjenner kanskje igjen fleire kjentfolk her - hva dreier det seg om? Og kom gjerne med namn - redaktor@trollheimsporten.no.

Videre var gapkjøring i Rindal sentrum et stort problem i disse tidene. Det var før fartshumpene kom. Willy var da i avisa Sør-Trøndelag og illustrerte ei sak om dette med det han fant i sentrum en helgemorgen. Til slutt et bilde fra Tjønna sommeren 1987.

Heilt nederst finner du reportasjene omkring vold og bråk og gapkjøring i Rindal sentrum, der Harald Solvik, Magnar Dalsegg og Torleiv Heggem uttaler seg og vi ser hvordan bilder er brukt.

Har du kommentarer eller noe du vil fortelle omkring dette arkivdykket fra Willy - bruk: redaktor@trollheimsporten.no og del det med alle på Trollheimsporten.

Willys arkivdykk er bildeglimt, reportasjer og avisstoff fra et mangslungent og omfattende bilde-, film- og klipparkiv til Willy Karlstrøm i Trollheimsporten. Willys arkivdykk finner du under På Porten på den grå menylinja, når du er på Hovedsida på Trollheimsporten. Alle arkivdykk er tilgjengelige på Willys arkivdykk, Willys arkivdykk 1, Willys arkivdykk 2, Willys arkivdykk 3 og Willys arkivdykk 4 - der du finner dette stoffet. I tillegg finner du mye anna godt stoff under På Porten - blant anna fra Edgar Kattem, Edgar Landsems utklipp fra Øvre Sæter Camping og Harald Solvik (de siste to under Willys arkivdykk).