Mandag
Mandag Delvis skyet
16°
Delvis skyet
Flau vind
Tirsdag
Tirsdag Delvis skyet
Delvis skyet
Flau vind
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Næringsliv i Rindal

Rindal er særpreget av et stabilt og allsidig næringsliv med kombinasjon av små og mellomstore bedrifter. Det finnes i overkant av 100 bedrifter og foretak i kommunen. En oversikt over disse finner du i vårt bransjeregister og her finner du medlemmene i Trollheimsporten. Oversikten over industriområder finner du her.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA         Kommunen er kjent som en landbruks- og industrikommune med en solid og klar miljøprofil. Gjennom 1990-tallet utviklet møbelindustrien og annen treindustri seg til å bli den største enkeltnæringa i kommunen. Primærnæringene utgjør om lag 21 prosent av antall sysselsatte i kommunen, mens sekundærnæringene med industriarbeidsplasser utgjør omkring 26 prosent.

Sett i forhold til antall arbeidsplasser totalt i den enkelte kommune, var Rindal ved årtusenskiftet den nest største industrikommunen på Nordmøre. Tjenesteytende og servicenæringer utgjør en liten andel av total antall sysselsatte i forhold til våre nabokommuner. Her er det godt håp om en oppgang både innen reiselivsnæringen, kunnskapsbaserte næringer og andre servicenæringer! I Rindal kommune finnes det i overkant av 100 små og mellomstore bedrifter, som er et særpreg for kommunen.

Møbel- og treindustri har utviklet seg til å bli den største enkeltnæringa i kommunen, der sekundærnæringene og industriarbeidsplasser godt over en tredjedel av antall sysselsatte, mens en fjerdedel er sysselsatt i jord- og skogbruk. I Rindal har antall arbeidsledige vært blant de aller lågeste i Midt-Norge på heile 90-tallet.

På grunn av den sterke aktivitetsveksten i industrien har utfordringene med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft vært stor. Kommunen opplever at mangel på kvalifisert arbeidskraft fører til en forholdsvis stor innpendling. I den seinere tid har det særlig vært ledige stillinger innen industrinæringen og innen kommunen da spesielt innen helsesektoren.

Rindal er en del av en felles bo- og arbeidsmarkedsregion sammen med Surnadal og Halsa. Det foregår også en del dagpendling over fylkesgrensa i nord til Meldal og Orkdal.

Rindal har en veletablert interesseorganisasjon for næringslivet som går under betegnelsen Rindal Næringsforum. Organisasjonen har i dag 41 medlemsbedrifter. Aktiviteten er høg så vel faglig som sosialt. Her er det aktiviteter hver måned. En beskrivelse av organisasjonen og de aktiviteter som tilbys finner du under Rindal Næringsforum.

Kommunen har et eget næringsfond som går under betegnelsen Rindal Utviklingsfond. Hovedformålet med bruk av fondsmidler er å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikle det eksisterende næringsliv med sikte på å fremme sysselsetting og bosetting. Størrelsen på fondet varierer noe fra år til år, men ligger på om lag 4-5 millioner. Rundt 1,5 millioner av disse går direkte til næringslivet og nyetablerere.

I tillegg til økonomisk støtte, kan kommunen gi råd og veiledning. Kontakt næringskonsulenten ved næringskontoret for nærmere informasjon. I Rindal har vi et eget tverrfaglig opplæringskontor. Har du spørsmål om lærlingeordninger kontakt opplæringskontoret som har kontorplass ved Rindal skole og barnehage.