Torsdag
Torsdag Kraftig regn
Kraftig regn
Lett bris
Fredag
Fredag Regn
Regn
Svak vind
Edgar 1983 1 Janne Adressa B0001

Rekordåpning på sesongen 1983 - men det ble dårlig til slutt

Øvre Sæter og laksen XXIV

Fiskeseongen 1983 startet, som de siste åra, ganske bra, skiver Edgar Landsem i utklippsboka for 1983. Trollheimsporten vil framover ha tre oppslag fra 1983, som ikke ble noen stor sesong. Men Jan "Janne" J. Johansson (bildet) hadde blitt fast gjest hvert år ved Øvre Sæter og fikk oppslagene de første dagene. Les vurderingene til Edgar og reportasjene fra sesongstarten i Adresseavisen, Tiden Krav og Driva:

Over oppslaget i Adresseavisen og til Høyre Jan Johansson og "Slik fisker en verdensmester!":


Edgar Landsem vurderer fiskesesongen 1983 slik:
"Det viste seg at det i løpet av mai hadde gått på en del laks i elva. Det var særlig den første dagen det var svært bra (noe artiklene her viser - red.anm.). Fangstene i området ved Øvre Sæter ble da hele 8 store laks med et gjennomsnitt på cirka 10 kilo.

Resten av juni måned ble heller dårlig, med bare en og annen laks. Juli måned ble i grunnen enda dårligere. Vi har aldri hatt så dårlig julifiske etter vi startet med camping.

Det ble en liten lysning i månedsskiftet juli/august, da det i løpet av en tre-fire dager ble tatt et titalls lakser. I august måned tok heller ikke fisket seg noe opp, selv om det ble litt bedre enn i juli.

Som en konklusjon på det hele må en si at det ble et svært dårlig fiskeår - det dårligste vi har hatt siden 1972. Det var særlig mellom og smålaksen som sviktet. Av storlaks ble det i grunnen ganske bra. Av de 40 lakser som ble fanget var ti over ti kilo.

Når det gjelder fiskevær og vannstand i elva, kan vi si at det var svært brukbart. Elva var stort sett stor og med fin variasjon i vassføringa.

Resultatet for hele elva ble nokså dårlig. Det ble fisket tilsammen 3,3 tonn med laks og ørret. Dette er av de dårligste resultatene for Surna de senere åra. Til neste sesong, 1984, er det visse ting på gang. Det er nå et forslag fra Direktoratet ute til høring. Det går ut på: I Møre og Romsdal skal alt fiske etter laks i sjøen bli forbudt fra 10. juni til 23. juni. I elvene skal det bli forbudt å fiske etter laks etter den 20. august."

Sjå også synspunktene Edgar Landsem har i dag (2011) i artikkelen "Laksefisket en krevende øvelse".

Kanskje nettopp du husker noe om dette fra 1980-åra og laksefisket i Surna, og kan fortelle til leserne på Trollheimsporten - bruk: redaktor@trollheimsporten.no.

Trollheimsporten vil utover sommeren og laksesesongen komme med ulike drypp fra utklippsbøkene til Edgar Landsem. Her er det nemlig svært mye interessant laksestoff opp gjennom åra fra 1972 - 40 års historie neste år. Er du ekstra interessert finner du alt dette stoffet under Willys arkivdykk og Edgar Landsem under På Porten på den grå menylinja når du er på Hovedsida - bare klikk deg fram!

Trollheimsporten hadde denne reportasjen om synspunktene til Edgar - noe oppsiktsvekkende - Laksefiske en krevende øvelse!

Trollheimsporten kommer tilbake med meir fra utklippsbøkene til Edgar Landsem. Neste gang er det meir fra 1983 - følg med!

Under ser du fra den gode starten i 1983 - fem glade fiskere med seks lakser på tilsammen 65 kilo. Dette var resultatet første fiskedagen ved Øvre Sæter. Vi ser fra venstre Benny Hansen, Danmark, Jon Fiske, Surnadal, Arno Luick, Tyskland, Harry Tangring, Sverige og Jan Johansson, Sverige.

Heilt nederst ser du en artikkel med førstesideoppslag fra Tidens Krav: "Surna slo til" og en reportasje om åpningsdøgnet: Regnvåt åpningsdag - første laks kom 03.17". Nedenfor der ser du "Sprek start på laksefisket i Sura" og "Sterk fiskestart av sunadaling" (Jarle Fiske) med fleire laks fra første døgnet.

Edgar 1983 1 Janne TK Surna slo til0001_1024x557
Fra Tidens Krav.
Edgar 1983 1 Janne TK Surna slo til0002_1024x893
Edgar 1983 1 Janne TK Surna slo til0003_1024x863
Fra Tidens Krav.
Edgar 1983 1 Janne TK Surna slo til0004_1024x747
Edgar 1983 1 Driva0004_1024x603
Fra Driva.
Edgar 1983 1 Driva0001_1024x932