Onsdag
Onsdag Regn
Regn
Flau vind
Torsdag
Torsdag Kraftig regn
Kraftig regn
Lett bris
Edgar 1984 1 Gunnar Solheim0001_1024x650

Øvre Sæter og laksen XXV

I 1984 ble det tatt 41 laks og svel tilsammen. Dette utgjorde 221,5 kilo ved Øve Sæter. Trollheimsporten avslutter i dag årets serie om laksefisket i Surna og Øvre Sæter fra utklippsbøkene til Edgar Landsem. - Laksefisket før og nå tåler ikke sammenligning. I 1984 var det Gunnar Solheims (bildet) bestemte oppfatning. Videre kan du lese om "Surna före ock efter regleringen" av Jan Johansson:

- Det bli for mange fiskere. Laksen får ikke ro, sa 74 år gamle Gunnar Solheim i 1984. Han tok sin første laks i Surna i 1921. Artikkelen fortsetter under.

Edgar Landsem vurderte sesongen 1984 slik:
"Fiskesesongen 1984 ble som året før - heller skuffende. Når det gjelder laks var det jamt dårlig hele sesongen. Vi hadde ikke en eneste periode med godt fikse. Likevel må en si at i månedsskiftet juni-juli hadde en inntrykk av at det var godt med fisk i elva. Det var etter den ekstraordinære fredningsperioden, og det hadde da gått opp en god del fisk i elva. I området Østre Moen (Bjorhølen) ble det da tatt en del laks. Men en hadde inntykk av at laksen gikk fort oppover elva. Dette førte til at området ovenfor kraftstasjonen fikk et ekstraordinært godt fiske. Det beste på mange år. En av grunnene til dette var at elva var stor og jamn så og si hele sesongen. Vi fikk ikke de variasjonene som skal til for at laksen stanser i hølene.

En positiv ting var det gode ørretfisket vi hadde en periode i slutten av juli. Vi hadde håp om at det kunne redde sesongen. Men fisket ble ødelagt da kraftstasjonen startet opp først på august. Den kjørte slik at elva gikk opp og ned som en jo-jo flere ganger i døgnet.

For Surna som helhet ble oppfisket kvantum av laks heller svakt (det samme som i 1983). Det som var spesielt, var det gode fisket ovenfor kraftstasjonen. Ørretfisket derimot ble for nedre del av elva svært bra. Det var i perioder snakk om eventyrlig fiske.

Når det gjelder fiskesesongen 1985, er det bare å håpe at den skal bli bedre. Vi får i år (1985) de samme reguleringer som vi hadde i fjor, med 14 dagers stans i alt sjøfiske etter laks i juni.

Ellers er det en del nye ting på gang med forslag fra direktoratet om at drivgarnfisket etter laks skal opphøre fra 1986."

Alt dette kommer Trollheimsporten tilbake til neste år, da vi starter når laksesesongen setter i gang.

Kanskje  nettopp du husker noe om dette fra 1980-åra og laksefisket i Surna, og kan fortelle til leserne på Trollheimsporten - bruk: redaktor@trollheimsporten.no.

Trollheimsporten vil utover sommeren og laksesesongen komme med ulike drypp fra utklippsbøkene til Edgar Landsem. Her er det nemlig svært mye interessant laksestoff opp gjennom åra fra 1972 - 40 års historie neste år. Er du ekstra interessert finner du alt dette stoffet under Willys arkivdykk og Edgar Landsem under På Porten på den grå menylinja når du er på Hovedsida - bare klikk deg fram!

Trollheimsporten hadde denne reportasjen om synspunktene til Edgar - noe oppsiktsvekkende - Laksefiske en krevende øvelse!

Dermed er det slutt for i år. Trollheimsporten kommer tilbake med meir fra utklippsbøkene til Edgar Landsem neste år. Da starte vi med 1985 - følg med!

Nederst ser du artikkelen til Jan johansson - "Surna före ock efter regleringen" - klikk på bildene og sjå dem større:

 

Edgar 1984 1 Janne0001_1024x1138
Surna føre och efter regleringen.....
Edgar 1984 1 Janne0002_1024x1300
... av Jan Johansson.