Søndag
Søndag Delvis skyet
10°
Delvis skyet
Svak vind
Mandag
Mandag Skyet
15°
Skyet
Svak vind
INVET eiere

Oppretter «fastlege-ordning» for dyr i Surnadal

Veterinærer og husdyrprodusenter i Surnadal går nå sammen om et veterinærkontor for både produksjonsdyr og kjæledyr. I juni åpner en ny komplett smådyrklinikk i Surnadal. 

Bildet over: Forventningsfulle initiativtakere og eiere av INVet. F.v. Anders Karlsen (Todalen Mjølk), Peder Saltrø, Tone Merete Hoås, Sivert Mauset, Karoline Mosand Reitan og Oddvar Mikkelsen.
 

Indre Nordmøre veterinærkontor AS, forkortet INVet, er et aksjeselskap med lokale eiere. Det er gardbrukerne Peder Saltrø, Sivert Mauset, Oddvar Mikkelsen og Todalen Mjølk som er har tatt initiativ til oppretting av den nye bedriften. De er nå eiere i aksjeselskapet, sammen med de to veterinærene som skal jobbe der. Initiativtakerne sier at tanken om et lokalt veterinærkontor har modnet over lang tid.


Sikrer tilgangen på veterinærtjenester i framtida

Hovedmålet med opprettelsen av INVet er å sikre nok veterinærer i Surnadal i framtida også. Mange kommuner i Norge sliter med å skaffe nok veterinærer. Noen steder har kommunene selv måttet ansette veterinærer, fordi det er krav om tilgang til veterinærtjenester i alle kommuner. 

Dette er bakgrunnen for ideen om å etablere et veterinærkontor som kan ansette veterinærer og gi dem et faglig og sosialt tilbud de ikke finner andre steder. Alt tyder på at det er mer attraktivt for veterinærer å bli ansatt i en bedrift, med ordnede arbeidsforhold og rettigheter, enn å starte opp med enkeltpersonsforetak.

- Ambisjonen på sikt er å ansette flere veterinærer og utvide tilbudet i takt med etterspørsel og behov. Vi har allerede en veterinær til på lista, som har sagt seg villig til å begynne hos oss neste år dersom det viser seg å være marked for det. I dag er det en veterinær i Halsa og to i Surnadal, og ingen smådyrklinikk. Vi mener det er rom for flere veterinærer og absolutt en smådyrklinikk, sier Peder Saltrø, som er styreleder i INVet.

I første omgang blir det to ansatte i INVet, veterinærene Tone Merete Hoås og Karoline Mosand Reitan, som også er medeiere i selskapet. 

Eierne er ambisiøse, og på sikt ser de for seg at kontoret kan bli utvidet til fire veterinærer og en administrativt ansatt. Men de vil ikke si noe om tidsperspektivet på dette. 

INVet skal flytte inn i nyoppussede lokaler i «billaget», i bygningen vis a vis Consto. Oppussingen starter snart, og det skal blant annet bygges nytt inngangsparti. Her er det også gode muligheter for utvidelse, om behovet dukker opp.

Tone og Karoline_690x534.jpg
Tone Merete Hoås og Karoline Mosand Reitan ser fram til å begynne å jobbe sammen.

DSC_0403_690x332.jpg
I dette bygget åpner INVet i juni.


Ny moderne smådyrklinikk med førstelinjetilbud 

I spissen for den planlagte smådyrklinikken står Karoline Mosand Reitan. Hun kommer fra Trondheim, og har tilknytning til Surnadal fra før. Hun er utdannet fra Norges Veterinærhøgskole, og har arbeidserfaring fra flere smådyklinikker. Hun har tidligere hatt et sommervikariat for veterinærene i Surnadal, og arbeider i dag i et vikariat i en tilsvarende stilling i et veterinærkontor i Mosjøen i Nordland. I juni kommer hun altså tilbake til Surnadal.

De siste årene har regionen hatt et redusert tilbud til smådyreiere, og mange oppsøker dyreklinikker i nabokommunene eller Trondheim. INVet vil etablere en moderne klinikk med konsultasjonsrom og operasjonsrom. I tillegg vil smådyrklinikken være base og lager for de som kjører produksjonsdyr-praksis.

INVet vil starte med å tilby et solid førstelinjetilbud i tillegg til akuttmedisin, bløtvevskirurgi, enkel tannbehandling, røntgen og lab-undersøkelser. Senere vil det være aktuelt å utvide tilbudet etter kundenes ønsker og behov. Det blir også en liten butikk med salg av spesialfôr og diverse rekvisita til dyrehold.
 

«Bedriftshelsetjeneste for husdyr»

INVet vil også tilby at gardbrukerne kan bestille faste besøk med formål om forebyggende helsearbeid. Dette blir en del av støtteapparatet til landbruket.

- Et ønske er også å utnytte den kompetansen veterinærene har ikke bare til behandling, men også til veiledning og forebygging. Vi ønsker å gi et oppdatert tilbud til produksjonsdyr med stor vekt på moderne husdyrfaglig tenkning om forebyggende helsearbeid for økt dyrevelferd og redusert bruk av medisin innenfor matproduksjon, og på denne måten også styrke omdømmet til næringa. Vi opplever økende oppmerksomhet rundt dyrevelferd både på kjæledyr og produksjonsdyr samtidig som hver enkelt  produsent er avhengig av god veterinærfaglig bistand for å opprettholde god dyrehelse og dermed god produksjonsøkonomi, sier Tone Merete Hoås.

Hoås vil ta med sin praksis som veterinær i Halsa over i INVet. Hun er utdannet ved Veterinærhøyskolen i Hannover, og har jobbet i området siden 2004.
 

Attraktive arbeidsplasser til bygda

I dag er det vanlig at veterinærer arbeider selvstendig i enkeltpersonforetak. Gjennom et organisert fellesskap, i dette tilfellet et AS, kan veterinærene samarbeide på en bedre måte, dra veksler på hverandre og få en faglig utvikling og spesialisering. Det gir rom for at den enkelte veterinær kan være sykemeldt, gå ut i fødselspermisjon eller ta etterutdanning, uten at dette i urimelig grad rammer veterinær-tilbudet eller veterinærens egen økonomi. Flertallet av yngre veterinærer er kvinner. Skal Surnadal opprettholde og styrke veterinærtilbudet er det avgjørende at det oppleves som attraktivt å arbeide her, også for denne gruppen, mener eierne av INVet.

Veterinærene som blir ansatt i INVet vil få tilbud om å bli medeiere i bedriften, og på denne måten styrke tilhørigheten til sin egen arbeidsplass. Det er et mål at alle ansatte i selskapet skal være medeiere.

Det er veterinærene som skal stå for den daglige drifta, og de har selvsagt full råderett over hvordan arbeidet skal utføres. Gardbrukernes rolle er hovedsaklig som initiativtakere og som bidragsytere i oppstartsprosessen.
 

INVET logoer.png

INVet har fått hjelp av Design by Marte Helgetun til utarbeiding av logoer og markedsføring. Design by Marte Helgetun har også et samrbeide med Ledird foto. Etter hvert kommer INVet med egen hjemmeside og facebookside.