Bunadparade A0001_1024x792

Willys arkivdykk 146

Rindal bunadnemnd med kulturpris og bunadparade

Rindalsbunaden ble godkjent seinhølsten 1985. I 1986 fikk Rindal bunadnemnd kulturprisen for Rindal kommune og sommeren 1987 var det stor bunadparade fra skolen til Rindal bygdemuseum. I arkivdykket i dag kan du sjå reportasjer fra da bunadnemnda fikk kulturprisen og den store bunadsparaden (bildet).

Vi starter med reportasjen om kulturprisen - over og under. Videre under ser du reportasjen fra Den store bunadsparaden fra avisa Sør-Trøndelag sommeren 1987. Det var Jon Sveen - eller Sve - som hadde denne.

Har du kommentarar eller noko du vil fortelle omkring dette arkivdykket fra Willy - bruk: redaktor@trollheimsporten.no og del det med alle på Trollheimsporten.

Willys arkivdykk er bildeglimt, reportasjar og avisstoff fra eit mangslungent og omfattande bilde-, film- og klipparkiv til Willy Karlstrøm i Trollheimsporten. Willys arkivdykk finn du under På Porten på den grå menylinja, når du er på Hovedsida på Trollheimsporten. Alle arkivdykk er tilgjengelege på Willys arkivdykk, Willys arkivdykk 1, Willys arkivdykk 2Willys arkivdykk 3 og Willys arkivdykk 4 - der du finn dette stoffet. I tillegg finn du mykje anna godt stoff under På Porten - blant anna frå Edgar Kattem, Edgar Landsems utklipp fra Øvre Sæter Camping og Harald Solvik (dei siste to under Willys arkivdykk).