Rindal Demensforening

Styret Rindal demensforening 2019_690x443.jpg
Rindal Demensforening: F.v. Kjersti Bolme, Anni Karlstrøm, Bettina Røen Helgetun, Aud Gunvor Helgetun, Ragnhild Stavne Bolme og Hege Gåsvand.


Rindal Demensforening er knyttet til Nasjonalforeningen for folkehelsen. Vi startet opp i 2001, og jobber for en bedre hverdag for personer med demens og deres pårørende gjennom bl.a informasjonsmøter, arrangerer pårørendeskole, bidrar til innkjøp av diverse utstyr til demensavdelingen ved Helsetunet, gir støtte til utflukter og vi deltar med innsamling til Demensaksjonen hver høst. 
 
Vi er åpen for nye tanker og ideer så vel som nye medlemmer. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Rindal Demensforening!
 

Styret i 2021:

Leder: Bettina Røen Helgetun
Nestleder: Aud Gunvor Helgetun
Sekretær: Anni Karlstrøm
Kasserer: Mona Bævre Sande
Varamedlem: Ragnhild Stavne Bolme

 

VIPPS-nummer: 610025


Nyheter fra Rindal Demensforening leser du her.