Rindal skimuseum

Skihistoriske utstillinger i spennende museumsbygg
 

Rindal skimuseum

 

Her kan du lære mer om skimakertradisjonene som Rindal er kjent for, fra lokal håndverkstradisjon til industriproduksjon av ski. De mange skiløperne som brukte skiene har også en sentral plass i utstillingen.Det gamle Heggemsfjøset representerer et typisk trekk ved nordmørsk byggeskikk og har en naturlig plass i museumstunet i Rindal. Skiutstillingen og museumskafé har fått plass i det nye tilbygget, utført i massivtre og med et moderne uttrykk i kontrast til den gamle låvebygningen. Rindal skimuseum åpnet 29. juni 2014.

Museumstunet har totalt 15 historiske bygninger som du også kan besøke; trønderlån, smie, trøskarlåve, husmannsplass og kvern.

I tillegg til Stiftelsen Nordmøre museums facebook-side der du får informasjon om det som skjer i hele Nordmøre, har Rindal skimuseum egen Facebookside