Kvinner i rindalsskolen (2)

Willys arkivdykk 163

Rindalsskular med kvinner i spissen

Det var på tide med ein kvinneleg skulesjef no blant dei 38 i Møre og Romsdal. Det rare er at det måtte bli 1987 før dette skjedde, og ikkje at ho heiter Helene Fredriksen (no Helene Marie Nergård). Dette arkivdykket frå Willy er om kvinner i spissen for rindalsskular. Helene skulle halde styr på Vigdis Kvam (til venstre) og Dordi Glærum Skuggevik.

kvinner rep A0001.jpgKvinner i rindalsskolen (2).jpg

Blant utsagna i reportasjen (over og under) kan vi blant anna lese: Kvinner er ein stor ressurs som blir alt for lite utnytta. Det er skremmande når ein velger bort halvparten av ressursane, for deretter å velge leiarar frå den andre halvparten.

Til høgre rektorane Vigdis Kvam og Dordi Glærum Skuggevik (no Tande) på kvar si side av Helene Fredriksen.

Kos deg med arkivdykket. Har du kommentarar eller noko du vil fortelle omkring dette arkivdykket fra Willy - bruk: redaktor@trollheimsporten.no og del det med alle på Trollheimsporten.

Willys arkivdykk er bildeglimt, reportasjar og avisstoff fra eit mangslungent og omfattande bilde-, film- og klipparkiv til Willy Karlstrøm i Trollheimsporten. Willys arkivdykk finn du under På Porten på den grå menylinja, når du er på Hovedsida på Trollheimsporten. Alle arkivdykk er tilgjengelege på Willys arkivdykk, Willys arkivdykk 1, Willys arkivdykk 2, Willys arkivdykk 3 og Willys arkivdykk 4 - der du finn dette stoffet. I tillegg finn du mykje anna godt stoff under På Porten - blant anna frå Edgar Kattem, Edgar Landsems utklipp fra Øvre Sæter Camping og Harald Solvik (dei siste to under Willys arkivdykk).

Reportasjen fortset under og heilt neders finn du portrett av dei tre leiarane.

 

 

 

 

kvinner rep B0001.jpg

 

 

Kvinner i rindalsskolen (3) - Vigdis
Vigdis Kvam
Kvinner i rindalsskolen - Helene
Helene Fredriksen
Kvinner i rindalsskolen (4) - Dordi
Dordi Skuggevik