Mandag
Mandag Delvis skyet
16°
Delvis skyet
Flau vind
Tirsdag
Tirsdag Delvis skyet
Delvis skyet
Flau vind
tp_leserinnlegg

Skuffet og fortvilt over næringspolitikken i Rindal kommune - eller mangel på næringspolitikk

Onsdag 22. april behandlet kommunestyret i Rindal vår søknad om økonomisk støtte til etablering av miljøstasjon i Bjergen Industriområdet. 

Bjergen Industriområde består i dag av 7 veldig ulike bedrifter som sysselsetter over 80 ansatte og har en omsetning på ca. 270 millioner. Selv om vi er ulike, samarbeider vi og har en del felles utfordringer. I de siste årene har ingen hatt store overskudd og vi strever etter å finne gode løsninger på en del felles utfordringer. En av disse utfordringene er avfallshåndteringen. Vi ser at alle bedriftene bruker mye tid og penger på å bli kvitt avfallet. Miljøaspektet blir viktigere og spiller en mer vesentlig rolle for å bli valgt som leverandør. Dette kommer i fremtiden til å bli enda strengere. Vi fikk derfor en ide om ett felles miljøanlegg for alle bedriftene. Med denne løsningen vil vi spare både tid og penger fremover, men det koster å investere i et slikt felles anlegg.

Vi søkte først om tilskudd hos Innovasjon Norge. De avslo vår søknad på støtte til bygging av anlegget, da de i sine retningslinjer og lovverk ikke kan støtte den fysiske etableringen av bygget. Vi sendte så en søknad 13. desember 2019 til Rindal Kommune. Denne har ikke blitt behandlet før nå.  Etter at vi hadde sendt søknaden til Rindal Kommune, fikk vi 3. april tilsagn fra Innovasjon Norge for prosjektering, kursing og integrering av avfallsarbeidet hos bedriftene og de ansatte. Innovasjon Norge mente at dette var et så godt og fremtidsrettet prosjekt at det fortjente støtte. Etter at tilsagnet fra Innovasjon Norge kom, ble situasjonen litt annerledes og tirsdag 14. april endret vi søknaden til Rindal kommune om å få dekt 25% av kostnadene ved etablering av selve stasjonen, i stedet for tidligere søknad på å få dekt 50% av kostnaden. Resten skulle finansieres av bedriftene.

Vi er dypt skuffet over administrasjonen, Rindal Senterparti og Rindal Arbeiderparti over at de ikke verdsetter privat næringsliv mer enn de gjør. Vi er trette og lei av å høre mange fine ord om hvor bra prosjekter er. For oss blir dette bare tomme ord uten mening, total mangel på handlekraft og vilje. Vi savner at saksfremlegget legges frem på en positiv og nøytral måte, og at både positive og negative sider av saken blir belyst. Den politiske diskusjonen uteble da fokuset dreide seg om hvor mye penger som er avsatt i fondet og at søknaden kom på feil tidspunkt.  Argumentene er at det kun er avsatt 400 000,- i tilskudd til næringslivet i 2020 og at det kan komme viktigere søknader senere på året. Fondet til næringslivet er totalt på 2,6 millioner, men 2,2 millioner er allerede øremerket til lønn, samfunnsrettede tiltak + en del andre prosjekter. Andre kommuner rundt oss har i de siste ukene økt sine næringsfond pga. korona- epidemien. Rindal Kommune står rustet med 400 000 og da er det ikke rom for ordinære søknader, og man må avvente om noen trenger penger mer enn oss. Vi er også rammet av korona – pandemien. Nesten samtlige av bedriftene har ansatte permitterte. Vi opplever avbestillinger og utsettelser av prosjekter. Derfor er det viktig å bidra i prosjekter som dette som kan øke sysselsetting i en vanskelig periode. Timingen er viktig om det skal bli suksess. Timingen for oss var nå, selv om den ikke var det for kommunestyret. Vi har samlet en høy omsetning og mange ansatte, og mener vi har grunnlag for vår skuffelse. Vi anser oss selv som en betydelig næringsaktør i Rindals målestokk. (Om noen er interessert i å høre debatten fra kommunestyremøte, skal lydfiler ligge ute på kommunens hjemmeside).

Om vi ser på de siste års lister over utbetalt tilskudd til næringslivet, har ikke de 7 bedriftene som står bak denne søknaden hatt mange søknader inne. Ikke misforstå oss, for vi unner alle som står på disse tilskudds listene det de har mottatt av støtte. Det er bra at mangfold og nyetablering verdsettes, men ikke glem de eksisterende bedriftene som har vært her gjennom mange år. Ofte har det blitt sagt at det er enklere å få til både vekst og utspring til nye bedrifter gjennom eksisterende næringsliv enn ved nyetableringer. Dette synes vi administrasjon og politikere bør merke seg i fremtidige utdelinger av tilskudd. Det er tross alt eksisterende bedrifter i Rindal som sørger for at personskatt, arbeidsgiveravgift, kommunale avgifter og eiendomsskatt kommer inn i kommunekassen, slik at Rindal kommune kan opprettholde sine offentlige tjenester og bestå som egen kommune med stabilt innbyggertall. Vi har gjennom årene sysselsatt utrolig mange av Rindals befolkning både unge og etablerte med familier.

Vi hadde faktisk forventinger om å bli satt pris på og støttet med mer enn 10% (dvs. 18500,- pr. bedrift) på dette samarbeidsprosjektet, som vi vet vil gjøre oss bedre rustet for fremtiden. 


Fra oss i Bjergen Industriområde