småhakkar A0001 - Kopi_1024x861

Willys arkivdykk 144 - fra juleavisa til Driva lille julaften 1986

Småhakkaren i Rindal

Småhakkar og småhakkargrenda var for ikkje lenge sidan heilt vanlege ord i målføret i Rindal. Blant den litt eldre generasjon er dei i vanleg tale også i dag, men ungfolk vil nok stusse. Småhakkar er eit humoristisk ord for småbrukar, og småhakkargrenda er delar av Aunegrenda i Rindal. Det skreiv Willy i juleavisa til Driva tirsdag 23. desember 1986. Og småhakkaren var Arne Aune på Faggøya:

Han driv noko han sjøl beteiknar som idiotarbeid, samlar ord som har forsvunne, eller er i ferd med å forsvinne frå målføret vårt, det meste frå rindalsmålet. Tilsaman har han til no samla omkring 1000 ord. - Det er bokmmålspåverknaden som er årsak til at særeigne rindalsord og rindalsuttrykk kjem bort etter kvart. Derfor er det viktig å halde på nynorsken som skriftspråk, seier han.

Slik vart artikkelen i juleavisa til Driva i 1986 innleia. Den startar over og blir avslutta under. Forutan å samle ord, spela Arne Aune fele i Nordmøre og Rindal Spelemannslag. I tillegg hadde han eit godt drag på teiknekunstenn både med illustrasjonar og karikaturar.

Har du kommentarar eller noe du vil fortelle omkring dette arkivdykket fra Willy - bruk: redaktor@trollheimsporten.no og del det med alle på Trollheimsporten.

Willys arkivdykk er bildeglimt, reportasjer og avisstoff fra et mangslungent og omfattende bilde-, film- og klipparkiv til Willy Karlstrøm i Trollheimsporten. Willys arkivdykk finner du under På Porten på den grå menylinja, når du er på Hovedsida på Trollheimsporten. Alle arkivdykk er tilgjengelige på Willys arkivdykk, Willys arkivdykk 1, Willys arkivdykk 2, Willys arkivdykk 3 og Willys arkivdykk 4 - der du finner dette stoffet. I tillegg finner du mye anna godt stoff under På Porten - blant anna fra Edgar Kattem, Edgar Landsems utklipp fra Øvre Sæter Camping og Harald Solvik (de siste to under Willys arkivdykk).