Storlia A0001_1024x830

Willys arkivdykk 151 fra mai 1987

Storlia i Rindal

Frå gamalt av var namnet på garden Storlia, gnr 6 bnr 1, Austistua på Stomprød. Men i 1849 søkte og fekk daverande eigar Ola Jonson namnet omgjort til Storli, som før var namnet på lia utafor Øygarden. Slik innleier Willy sin Driva-visitt til Storli 23. mai 1987 - ein reportasje og prat med Ola Storli Løseth, som stasa opp låna på Storli i dette arkivdykket:

I dag er Ola Storli Løseth drivar på Storlia. Mykje av innmarka ligg i bratte bakkar og i den vidsløkte utmarka finst bra med tømmerskog og for nokre mannsaldrar sidan var det drive hardt med åvyrke her, i følgje gards- og ættesoga. Ola driv også i dag mykje av skogen vinters tid. Elles er drifta ku og sau, 10 kyr og mellom 40 og 50 vinterfôra sauer. Akkurat no er folket på Storlia opptekne av ei skikkeleg oppussing av den flotte trønderlåna - 30 meter lang og 8 meter brei.

Slik var det i 1987. Framleis driv Ola garden, saman med familien. Kos deg med arkivdykket frå 1987. Det startar over og fortset under.

Har du kommentarer eller noe du vil fortelle omkring dette arkivdykket fra Willy - bruk: redaktor@trollheimsporten.no og del det med alle på Trollheimsporten.

Willys arkivdykk er bildeglimt, reportasjer og avisstoff fra et mangslungent og omfattende bilde-, film- og klipparkiv til Willy Karlstrøm i Trollheimsporten. Willys arkivdykk finner du under På Porten på den grå menylinja, når du er på Hovedsida på Trollheimsporten. Alle arkivdykk er tilgjengelige på Willys arkivdykk, Willys arkivdykk 1, Willys arkivdykk 2, Willys arkivdykk 3 og Willys arkivdykk 4 - der du finner dette stoffet. I tillegg finner du mye anna godt stoff under På Porten - blant anna fra Edgar Kattem, Edgar Landsems utklipp fra Øvre Sæter Camping og Harald Solvik (de siste to under Willys arkivdykk).