Iren Sæterbø og Svein-Inge Baade Ringstad 1500

– Det haster for bedriftene å ta i bruk ny teknologi

Trollheim, KIAS og Kvatro var blant bedriftene som fikk tips og råd om automatisering og digitalisering, da IN2innovations medlemsbedrifter onsdag og torsdag fikk storfint besøk fra Mechatronics Innovation Lab (MIL) i Grimstad.

Produktsjef Svein-Inge Baade Ringstad i MIL holdt først foredrag for rundt 20 oppmøtte i Innvenos lokaler i Røtet, før han tok turen til flere av bedriftene for å se på potensielle utviklingsmuligheter.

MIL jobber med mekatronikk og digitalisering - alt fra fjernkontroller og biler til kunstig intelligens, sensorer og lignende. Ringstad & co har i dag det 11. største senteret for AI (Artificial Intelligence – Kunstig intelligens) i verden, og produktsjefens melding til bedriftene var klar og tydelig:

– Det haster for AS Norge å komme i gang med digitalisering og effektivisering.

Ringstad fortalte at det digitaliseringa egentlig handler om, er å gjøre bedriftene og industrien forberedt på nye teknologier.

– Det er man helt nødt til. Det er ikke et spørsmål om «hvis», det er et spørsmål om «når», og «når» var egentlig i går, sier Ringstad, og fortsetter:

– Bedriftene må forbedre produksjonsprosessene sine for å øke konkurransekrafta. Som bedrift må man til enhver tid være relevant, og det samme gjelder produktet og tjenestene du skal selge. Der er digitalisering til stor hjelp.

Ifølge Ringstad er (mangel på) kompetanse, kultur og tradisjon de største barrierene for norske bedrifter når det gjelder å ta i bruk ny teknologi.

– Vi må vite hva som finnes der ute, hvilken teknologi man kan og bør ta i bruk. Vi må rett og slett endre kulturen, og måten vi jobber på.
 

Norge langt bak nabolandene

Ifølge de siste tilgjengelige statistikkene, finnes det 56 industriroboter per 10 000 arbeidstakere i norsk industri. Singapore topper statistikken med 831, mens Norges naboland Sverige (247) og (240) har kommet mye lenger enn den norske industrien når det gjelder digitalisering og automatisering.

Snittet på verdensbasis er 99 roboter per 10 000 arbeidstakere, og Ringstad fra MIL mener utviklingen, eller mangel på utvikling-, i Norge, er bekymringsfull.

– I Kina har andelen roboter økt med 66 prosent fra 2016-2018, mens den her i Norge har økt med fem prosent. Fra 2017 til 2018 var det en nedgang fra 192 til 150 innkjøpte industriroboter her i landet, sier han, og fortsetter:

– I Danmark ble det slått stort opp som en krise fordi de «bare» hadde økt antallet roboter per 10 000 arbeidstakere fra 230 til 240 fra 2017 til 2018. Der hadde de panikk fordi utviklingen går for seint, og for at de med lik utvikling i årene framover vil bli passert av en rekke Øst-europeiske land i 2023.

– For å si det sånn: vi i Norge ble passert for 15 år siden. Fra 2014 til 2018 har Polen økt andelen sin med 16 prosent, 11 prosent mer enn oss. Hvis utviklingen fortsetter vil Polens andel være på 350 roboter per 10 000 tilsatte i 2023, mens vi må femdoble oss for å nå det samme tallet.

Ringstad og MILs undersøkelser viser at mange bedrifter unngår nødvendig automatisering og effektivisering fordi de ikke tror det er relevant eller nyttig for dem.

 – Når vi presenterer dette og slår alarm tenker mange at «Ok, teknologi er kult, men hva så?». Vi jobber mye med å skape forståelse for hvordan man kan bruke teknologi til å skape verdier i kroner og øre.

MIL-produktsjefen sammenligner robotisering i bedrifter med å kjøpe en iPad:

– Man visste ikke nødvendigvis hvilke apper man kom til å bruke da man kjøpte iPaden sin heller. Så plutselig finner man ut at det er utallige muligheter, at mulighetene bare blir flere og flere, og at den kan brukes til det aller meste. Det er akkurat det samme med roboter, sier han, og legger til:

– Bruk av roboter er et supplement til manuell arbeidskraft, og det at man robotiserer og effektiviserer betyr ikke at ansatte skal bort – tvert imot. De skal programmere robotene, og den økte effektiviteten kan gi bedriftene rom til å ansette flere.

– Dette kan jo være en trigger for rekruttering, sier Gunnar E. Nisja i Storvik.

– Ja, ingen fikk panikk da spikerpistolen kom, man bare slapp senebetennelser og snekret dobbelt så fort, smiler Ringstad, og legger til:

– Det kan være verdt for bedriftene å tenke på at det er den såkalte Generasjon Z, født fra 1990 og utover, som i stor grad skal ansettes de kommende årene. De har teknologien i lomma hele tida, og det vil skape stor frustrasjon for mange dersom de, når de kommer på jobb, må legge den i garderobeskapet og jobbe kun manuelt.

Storvik 1.jpg
Storvik er én av IN2innovation-medlemsbedriftene, som har fattet stor interesse for automatisering og digitalisering. Fra venstre: Ole Anders Husby, Svein-Inge Baade Ringstad (MIL), Magne Løfaldli (Innveno), Inge Haugen, Dag Sverre Sæsbøen og Gunnar E. Nisja (Foto: Iren Sæterbø, IN2innovation).
 

Lokale bedrifter lot seg inspirere

De lokale, oppmøtte bedriftene lot seg tydelig engasjere av Ringstad, og gav ham rett i mulighetene som ligger i effektivisering og digitalisering. IN2innovation-prosjektleder Iren Sæterbø fra Innveno tror det gjør godt for folk å få slike vekkere av og til.

– Det er klart det er tankevekkende for folk når de får se slike tall svart på hvitt. Det blir veldig synlig at for eksempel Estland investerer stort i roboter for å ta unna forespørselen fra vestlige land, som Norge, sier hun, og fortsetter:

– Kostnaden for selve roboten er lik uansett hvor man er i verden, så hvorfor skal ikke norske bedrifter heller være de som investerer i denne teknologien? Vi tror vi er langt fremme i Norge, men får slike vekkere av og til. Det har vi nok absolutt godt av.

Sæterbø forteller at bakgrunnen for Ringstads besøk er at IN2innovation var på studietur til nettopp MIL i Grimstad. Studieturen skapte så stort engasjement blant medlemsbedriftene at en samling i Surnadal var en naturlig oppfølging.

– Det at over 20 personer fra lokale bedrifter møter opp for å høre Svein-Inge, viser at dette er et tema som fenger. Uansett hva man produserer eller selger, er det viktig å være konkurransedyktig på markedet, sier hun.

deltakerne 690.jpg
Digitalisering og automatisering var tydelig et aktuelt og populært tema blant IN2innovations medlemsbedrifter.
 

Etter foredraget onsdag var Ringstad og Sæterbø på bedriftsbesøk hos Trollheim, mens de torsdag tok turen til Kvatro, KIAS og Storvik.

Daglig leder Lars Inge Kvande i Trollheim lot seg inspirere av de mange mulighetene MIL og Ringstad skisserte.

– Det er nyttig for oss å få innspill fra eksperter, for vi ønsker å kombinere manuelt arbeid med robotisering og automatisering. Vi har tre maskiner nå, men har også en del manuelle prosesser – for eksempel klistrer vi reflekser på vegstikker manuelt, sier han, og fortsetter:

– Selv om vi er i gang med denne automatiseringen på enkelte områder, har vi en god del å gå på. Klarer vi å øke graden av automatisering og robotisering på en god måte, kan det være med på å sikre en bærekraftig økonomisk drift.

Kvande forteller at bedriftens gode samarbeid med Pipelife også er med på å gjøre dem enda mer interesserte i å ta i bruk ny teknologi.

– Når Pipelife øker og automatiserer, må vi henge på, smiler Kvande.

Trollheim 1.jpg
Trollheim 2.jpg

Trollheim 3.jpg
Trollheim og dagleg leiar Lars Inge Kvande var blant bedriftene som fekk konkrete råd og tips frå MIL og Svein-Inge Baade Ringstad (Foto: Iren Sæterbø, IN2innovation)
 

– Enormt potensial i ny teknologi

Når det gjelder digitalisering av industrien, omtales prosessen som nå er i ferd med å skje gjerne som «Industri 4.0».

Der industri 1.0 var dampmaskinen, 2.0 var elektrifisering og 3.0 var de første robotene, består «Industri 4.0» av 18 teknologier som kan kombineres, og anslagsvis vil nyvinningene ved bruk av disse teknologiene bidra til en økning i bruttonasjonalproduktet på 5-10 prosent.

– Det ligger et enormt potensial der, hvis man klarer å bygge kompetanse på basisteknologiene, sier han, og lister opp:

  • Kunstig intelligens
  • Maskinlæring
  • Konnektivitet
  • 3D-printing
  • Blokkjede
  • Visualisering
  • Sensorer
  • Stordata-analyse

Ringstad trekker fram bruken av AR (Augmented Reality) og VR (Virtual Reality) i byggebransjen som et konkret eksempel.

– I stedet for å se på en pc-skjerm eller et nettbrett når man skal designe nytt hus eller kjøkken, kan man ta på AR- eller VR-briller, som gjør at det fremstår som om man står i det aktuelle rommet, og kan se det i alle mulige vinkler.

Andre konkrete eksempler fra Ringstad der automatisering og robotisering vil ha stor effekt, var servicemottak og kundeservice.

– Mennesker vil ha det enklest mulig, og med bruk av kunstig intelligens i slike funksjoner kan folk ringe kundeservice når som helst på døgnet, hver dag, hele året.

MIL-produktsjefen slo et slag for samarbeid og kommunikasjon på tvers av bransjer, og oppfordret bedriftene til å søke kompetanse og kunnskap hos hverandre:

– Tenker dere at dere skal løse noe, så er det garantert noen som har gjort det før dere. Snakk med dem.

Ringstad er klar på at det ligger store muligheter i digitalisering og automatisering også små og mellomstore bedrifter.

– Det er ikke lenger slik at de store fiskene spiser de små innen industrien; det er de raske som spiser de trege, sier han, og legger til:

– Her i landet har vi veldig god kompetanse på produktene vi lager, men produksjonen rundt flyter. Sagt på en annen måte: vi klarer å få tømmerstokken til å se ut akkurat som vi vil, men vi må være to mann for å flytte på den. Det er rimelig lite effektivt.
 

Kobler bedriftene til ledende aktører

Etter MIL-besøket i Surnadal er det nå opp til medlemsbedriftene i IN2innovation, hvordan de ønsker å bruke kontaktene og kunnskapen de har fått.

– Gjennom dette besøket får lokale bedrifter i hvert fall den informasjonen de trenger for å henge med i utviklinga, sier prosjektleder Iren Sæterbø, og legger til:

– Her har flere av bedriftene våre fått konkrete tips til hva de kan forbedre. MILs nettverk gir dem også muligheten til å bli koblet sammen med ledende, aktuelle leverandører av relevant teknologi.

Sæterbø roser de lokale bedriftene, som hun opplever som ivrige etter å henge med i utviklingen.

– Vi har mange flinke bedrifter her, men for å møte framtida må man fornye seg på mange plan. Disse to dagene viser tydelig at mange lokale bedrifter har lyst til å utvikle seg.

KIAS 1.jpg

KIAS 2.jpg

KIAS 4.jpg
Stig Kvendset (t.v.), Erling André Sæthervik og KIAS fikk også besøk, tips og råd av Ringstad, og det samme gjorde Kvatro og Jan Tore Andersen (Foto: Iren Sæterbø, IN2innovation):

Kvatro 1.jpg

Kvatro 2.jpg

Kvatro 3.jpg


Innveno er medlem av Trollheimsporten.