Lørdag
Lørdag Skyet
-2°
Skyet
Flau vind
Søndag
Søndag Lettskyet
Lettskyet
Svak vind
marit drøpping 05112019

– Fylkeskommunen tar fra det lokale næringslivet grunnlaget for rekruttering

Daglig leder Marit Drøpping ved Indre Nordmøre Opplæringskontor er veldig skuffet over at fylkeskommunen går inn for å legge ned bygg og anleggsteknikk ved Surnadal vidaregåande skole.

– Det er veldig skuffende at fylkeskommunen går inn for å legge ned bygglinja ved Surnadal vidaregåande skole. Regjeringen sier de satser på yrkesfag, vi har yrkesfagsløftet og næringslivet har signalisert stor mangel på fagarbeidere mange år framover. Som svar på dette velger fylket å legge ned yrkesfaglige studietilbud, sier Drøpping, og fortsetter:

– Vi har mange arbeidsplasser for fagarbeidere, både innen bygg, industri, elektro og helse. Lærlingeordningen er en av de viktigste rekrutteringskanalene næringslivet har, og legger vi ned studietilbud, vil tilgangen på lærlinger og arbeidskraft bli dramatisk redusert.

Drøpping peker på at fylket selv skriver i kvalitetsplanen 2019-2023 at skolene gjennom yrkesfaglig fordypning (YFF) skal arbeide for å formidle elevene til læreplass.

– De har til og med ansatt tre egne formidlingskoordinatorer for å bistå skolene i dette arbeidet, sier hun, og legger til:

– Ved Surnadal vidaregåande skole er de gode på det arbeidet selv, og bedriftene rekrutterer mange lærlinger gjennom den ordningen. Det er lite trolig at elever fra Sunndal, Meldal eller andre skoler kommer hit gjennom YFF, siden svært få er over 18 år og har sertifikat.

Den daglige lederen i Indre Nordmøre Opplæringskontor viser også til at fylket peker på at skoler og næringsliv har et felles ansvar for å hjelpe ungdommen til å fullføre et yrkesfaglig utdanningsløp gjennom "Samfunnskontrakt for flere læreplasser".

– De peker også på at de tar samfunnsoppdraget sitt for utdanning på alvor. I vårt område har vi læreplasser og gode jobbmuligheter etter endt utdanning, men det hjelper lite når fylkeskommunen tar fra oss grunnlaget for rekruttering. Det hører vel også med under felles ansvar, sier Drøpping.

Hun sier at all hennes erfaring tilsier at ungdommer som skal velge videregående opplæring, stort sett velger det tilbudet de kan få lokalt, for å slippe å bo på hybel.

– Det fører til stort søkerpress på gjenværende tilbud, så de som ikke kommer inn blir enten tvunget til å reise bort, eller bli gående uten noe utdanningstilbud. Jeg tror ikke det vil bidra til å øke gjennomføringsgraden, som er et annet viktig mål for fylket.

Drøpping peker også på at nedleggelsen vil gi direkte, negtaive konsekvenser for det lokale næringslivet.

– For bygg-og anleggsnæringen i vårt område, vil en nedleggelse av tilbudet om byggfag få store konsekvenser for rekrutteringen, og jeg synes det er veldig merkelig at det ikke er tatt hensyn til verken næringslivet sine behov, eller tilgang på læreplasser, da dette ble bestemt, sier hun, og oppfordrer både politikere og næringslivet til å kjempe mot nedleggelsen.

– Planen skal behandles i utdannings-og kompetanseutvalget 11.11 og i fylkestinget i desember. Jeg håper både politikere og næringslivet engasjerer seg i dette.

(Ingressfoto: Privat)