- Såg dei lyset, tru?

- D e så mang fine motiv om dagen, som heldigvis setter en i den rette stemningen! sprudler en juleopplagt Bodil Korshamn.
Som er på litt av et føre i dag:


- Vest itj surndalingainn "såg lyset i dag", så e d itj håp!
(Bildet er tatt fra prestgarden i Rindal.)