Studentbesøk på Innveno 3 ps

– Vår oppgave er å formidle kompetanse

13 studenter fra Høgskolen i Moldes bachelorstudium bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi var onsdag på besøk hos Innveno i Surnadal. Der fikk de lære om bærekraft og industriutvikling.

– Det er helt fantastisk å få komme hit på bedriftsbesøk, og høre hvordan Innveno jobber og hva de jobber med, sier Sandra Skärlund.

Sammen med 12 medstudenter tilbragte 30-åringen onsdagen i Surnadal. Der deltok klassen på bedriftsbesøk i regi av Innveno, som i tillegg til eget opplegg i egne lokaler i Røtet, ordnet med besøk hos Pipelife.

Og opplegget, som ble ledet av Magne Løfaldli og Iren Sæterbø, falt helt tydelig i smak hos studentene.

– Dette er andre gang vi er på bedriftsbesøk, og siden studiet vårt i seg selv er litt vagt, er denne typen besøk en veldig god mulighet for oss til å se hva vi skal jobbe med – og hva vi kan og skal utvikle.

Studiet Skärlund og de andre startet på for snaue to måneder siden, er nytt av året. Selv om det ligger under Institutt for logistikk ved Høgskolen i Molde, er studiested for Bachelorgraden i bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi Høgskolesenteret i Kristiansund.

Sandra Skerlund ps.jpg
Student Sandra Skärlund (i svart) syntes dagen i Surnadal, der studentene var innom Innveno og Pipelife, var svært lærerik.
 

Lærer studentene hvordan næringslivet fungerer

Professor i logistikk, Per Engelseth, forteller at bakgrunnen for studiet er relativt enkel.

– For et par år siden fikk vi, gjennom saldering i statsbudsjettet, 90 nye studieplasser, så da måtte vi finne noe å bruke pengene på. I tillegg fikk Petroleumslogistikk-studiet store problemer da oljeprisene gikk ned, og for oss er det jo så enkelt som at vi må rekruttere studenter for å kunne drive.

Engelseth fortsetter:

– Med dette studiet i bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi tenker vi litt framoverrettet, og det er mye nybrottsarbeid med åpent sinn.

I tillegg til grunnleggende emner innen metode, økonomi og administrasjon, inneholder studiet emner innen blant annet økologisk produksjon. Forskningsinstitusjonene NORSØK og NIBIO er inne og står for deler av gjennomføringen av blant annet emnet «Grønn logistikk».

– Mye av det NORSØK og NIBIO står for, har med matorientert jordbruk å gjøre, så vi ville ha innhold som handler om industri også. Og der dukket Innveno og Magne opp, og da var problemet løst, ler Engelseth.

Løfaldli smiler, og forteller:

– Det er faktisk bare 14 dager siden dette kom i stand. Vi var i Kristiansund hos Høgskolesenteret, og fikk forespørselen der. Det er viktig for oss å kunne bidra, sier han, og legger til:

– Vår oppgave er å formidle kompetanse, og å sørge for at de som skal ut i arbeidslivet har den rette kompetansen. Derfor sa vi raskt «Ja», da vi ble spurt om å lære studentene begreper og forståelser som kan hjelpe dem å lære mer om hvordan næringslivet fungerer.

Studentbesøk på Innveno 2 ps.jpg
Professor i logistikk, Per Engelseth (i midten), satte stor pris på at Magne Løfaldli (t.h.) og Innveno stilte opp for å lære studentene om blant annet bærekraftig industriutvikling.
 

– Bedriftene er avhengige av å få inn kompetanse

Studentene startet dagen med foredraget «Hvordan driver vi industriutvikling, og hva er de viktigste utviklingsområdene for industrien?», før de fikk høre om hvordan man kan dra nytte av kompetanseutveksling og kontakt med akademiske miljøer, med fokus på forskning og utvikling.

Etter lunsj fikk studentene omvisning hos Pipelife, før Innveno og besøket avsluttet dagen med å jobbe med tre relevante, konkrete saker innenfor feltet bærekraftig industriutvikling.

Og nettopp det å jobbe med reelle, konkrete saker - gjerne kalt «caser» - mener Magne Løfaldli er spesielt nyttig for studentene.

– Vi har et håp om at mange i denne gjengen skal komme tilbake og se på «caser» hos bedrifter, slik at vi dermed får utveksling av kunnskap begge veier. Det har vi prøvd mye før, og vi ser at det har stor toveis nytteverdi, sier Løfaldli, og fortsetter:

– Bedriftene er helt avhengige av å få inn ny kompetanse, slik at man slipper å gå i den fella at man kjører seg fast i gamle vaner, slik det ofte kan være lett for at man gjør.

Også professor Engelseth, som forteller at rundt 15 av de 30 registrerte studentene på studiet er å regne som aktive, har tro på denne undervisningsmetoden - og bedriftsbesøk generelt.

– Det finnes fordeler med klassisk klasseundervisning også, men man får gode synergieffekter av samlingsbaserte bedriftsbesøk.

Og skal man tro student Sandra Skärlund, har både Løfaldli og Engelseth rett:

– Det har veldig mye som har vært interessant i dag, men det kanskje aller beste er at vi med slike besøk får et overblikk over hvordan ting faktisk fungerer i næringslivet. Det gjør at jeg blir veldig motivert til å jobbe videre, sier hun, og smiler.

Studentbesøk på Innveno 1 ps.jpg
Magne Løfaldli ledet onsdagens opplegg for de 13 studentene, sammen med Innveno-kollega Iren Sæterbø.


Innveno er medlem av Trollheimsporten.