DSC_0006

Dårlige veger går på helsa løs

- Vi kommer ikke til å gi oss!

Fredag var Hallgeir Grøntvedt, leder i hovedutvalg for veg i Trøndelag fylke, på besøk i Rindal. Her møtte han rindalsordfører Vibeke Langli, varaordfører Magnar Dalsegg, surnadalsordfører Margrethe Svinvik og Ola T Heggem, som er varamedlem i hovedutvalget.

Bildet: F.v. Ola Heggem, Magnar Dalsegg, Margrethe Svinvik, Vibeke Langli og Hallgeir Grøntvedt.
 

Kristin Sørheim, som er leder for samferdselsutvalget i Møre og Romsdal, skulle også ha vært med på møtet i Rindal, men hun ble forhindret på grunn av restriksjoner i forbindelse med korona-situasjonen.


Krever strakstiltak

Rindal kommune har nylig sendt en henvendelse til fylket og krevet strakstiltak for utbedringer på fv65. Det er særlig strekningen mellom Storholt og Storås som er kritisk dårlig nå. Uheldigvis hadde de verste humpene snødd igjen akkurat denne dagen, så hovedutvalgslederen fikk ikke sett vegen på sitt verste, men han fikk se bilder og fikk forklart hvor store problemer den dårlige vegstandarden fører med seg for mange. Dette har han stor forståelse for.

- Jeg kan ikke love noe, men jeg ser jo at behovet er der, sier han.


På helsa løs

Det er enighet om at det er tiltak på strekningen mellom Storholt og Storås som haster mest nå. På denne strekningen er det mange dype humper, som man må bremse kraftig ned for, om man ikke allerede kjøre veldig sakte. Og for ukjente sjåfører kan disse komme overraskende på. På enkelte steder er også vegskuldra i ferd med å sige ut.

- Vegen har vært dårlig før, men det har eksplodert i vinter, sier Ola T Heggem.

Vibeke Langli sier at hun nesten daglig får henvendelser om vegen, særlig fra yrkessjåfører og pendelere og andre som reiser mye. Ambulansearbeiderne og deres pasienter er kanskje de som merker det aller mest, særlig på akutt-turer. Lastebilsjåfører melder om av det går ut over helsa, og det er det mange som kjenner på.


Ønsker oppgradering for modulvogntog

Det er i tillegg et stort ønske fra begge kommunene og fra det lokale næringslivet å få fv65 oppgradert for modulvogntog. Dette er viktig, ikke minst med tanke på at det lokale næringslivet skal være konkurransedyktig i markedet. Mange bedrifter både i Surnadal og Rindal vil være avhengig av dette i framtida. Av miljøhensyn er det også en viktig sak.


Vegen er livsfarlig!

Ordfører Margrethe Svinvik betegner fv65 som livsviktig for folk i vårt område.

- Det er denne døgnåpne vegen vi har. Nå er den av mange karakterisert som livsfarlig, påpeker hun.

Hun er glad for at også Møre og Romsdal fylke nå har forstått disse utfordringene, og hvor viktig fv65 er for Surnadal. Surnadal kommune er også i dialog med Rennebu kommune om planlegging av en ny godsterminal på Berkåk, et nytt knutepunkt for transport, med tilknytning til Surnadal havn. Også her vil fv65 være viktig.


Det må bevilges mer penger

Ola T Heggem har jobbet for oppgradering av fv65 i mange år. Han påpeker at trykket fra næringslivet, og spesielt fra Surnadal Transportpartner og Pipelife, har vært og er helt avgjørende for å bli hørt.

- Men for at vi skal få gjennomført de nødvendige tiltakene må det bevilges mer penger, det er ikke nok med det som er budsjettert, sier han.


Flere dårlige fylkesveger

Magnar Dalsegg påpeker at vegen som går gjennom Rindal sentrum, fv6164, om mulig er enda dårligere enn fv65. Og dette er bare en av mange fylkesveger i distriktet som er i dårlig forfatning.

- Vi kommer ikke til å gi oss, sier ordfører Vibeke Langli.


Kommer til Rindal ved en senere anledning

Hallgeir Grøntvedt forteller at Trøndelag fylkeskommune nå bygger nye veier etter Fosenveg-prinsippet, mye billigere enn før, på en smartere måte. Han sier også at Trøndelag vil jobbe sammen med Møre og Romsdal opp mot sentrale myndigheter for å få mer midler til veg.

Det har vært planlagt at hovedutvalget for veg i Trøndelag skulle holde møte i Rindal 1. og 2. april, men på grunn av korona-restriksjonene er dette møtet gjort om til et skype-møte. Hovedutvalgslederen forsikrer likevel at utvalget kommer til Rindal ved en senere anledning.