vist utsyn nært_1024x701

Stor aktivitet genererer svært mye til lokalsamfunnet

100 nye hytter på ti år i Helgetunmarka

Han satte seg ned en kveld, Lars Helgetun, for å finne ut litt om den nærmeste historia omkring hyttebygginga i Helgetunmarka. - Siden 2002 er det bygd nærmere 100 hytter på området til Helgetunmarka Grunneierlag. Regner vi med at dette genererer rundt en million kroner bare i utbygging per enhet, snakker vi om 100 millioner kroner på ti år.

Helgetunmarka er et kjempeområde - her Lars og Harald Helgetun på et nystøpt hyttegolv med Trollhøtta i bakgrunnen. Til venstre legger Magne Haltli og Ola Stokke radonsperre og isopor i ny plate på mark. Magne og Ola er med og hjelper Lars og Harald i utbyggingene av hytter i Helgetunmarka.

Omfattende  utbygging
Det forteller grunneier og utbygger Lars Helgetun i Helgetunmarka Grunneierlag til Trollheimsporten. Sammen med Harald Helgetun prøver han å styre utbygginga i Helgetunmarka, slik at det går slik passe fort framover.

- Tar vi med at hver enkelt  enhet igjen har en 2-4 personer boende, som kanskje hver eneste helg stikker innom Bunnpris eller Prix. Da snakker vi om ringvirkninger, sier han og får nikk fra Harald Helgetun i den lille varmebua ved Langtjønnåsen hyttegrend i Helgetunmarka. Trollheimsporten har invitert seg sjøl et års tid etter presentasjonen av det gode grunneiersamarbeidet og åpninga av Langtjønnåsen - den reportasjen fra september i fjor kan du lese her

- Det er ikke vi som har bygd alle disse hyttene disse ti åra, sier Lars og Harald. Rindalshytter har bygd mange og de har hatt hovedansvaret for utbygginga av Reslia og Harvedhaugen. Neste år åpnes et nytt felt, der Hanne Tove Nerbu Baalsrud er grunneier. Det ligger ved Vålåskaret i Meldal kommune og der vil også Rindalshytter ha ansvaret for utbygginga. Hanne Tove og Petter Baalsrud er grunneiere i Helgetunmarka Grunneierlag. Derfor er det naturlig å regne også dette feltet med i Helgetunmarka.

Suksess
- Reslia har vært en suksess. Nå er det fullt utbygd. Det samme er Harvedhaugen. For Reslia foreligger det utvidelsesplaner, forteller Lars Helgetun. Du finner alt om alle hyttefeltene i Helgetunmarka på Helgetunmarka Grunneierlag - medlem av Trollheimsporten med nettsted. Bli medlem - klikk her. Alle medlemmer her!

Til høyre Harald og Lars Helgetun ved det nedgravde, luktfrie renseanlegget - en kjempesuksess!

Svært motiverende
- Når vi ser på alt denne hytteutbygginga har generert og vil komme til å generere av varer og tjenester og handel i rindalsbutikkene, er det svært motiverende for det vi driver med, sier Lars og Harald.

- I tillegg ser vi at det blir mye arbeid med etterbruken. Det blir mye vedlikehold. Og når vi har bygd hyttene, får vi også etterbruken. Samtidig skal alle hyttene ha brøyta veg til døra og oppkjørte, preparerte løyper vinters tid. Vi har tre mil oppkjørte løyper og det er to personer som har fullt opp med brøyting og strøing i hyttefeltene, legger de til.

Trollheimen selger
Men det er naturligvis Trollheimen som selger dette først og fremst.

- De som velger Helgetunmarka velger det fordi det ligger inntil og i Trollheimen. Og det er ingen tvil: Helgetunmarka er et kjempeområde, skryter Harald og Lars, der vi sitter i bua med landvinden susende om nova fra øst og sørøst.

På det meste har det vært 4-5 snekkerlag og 2-4 maskiner samtidig i arbeid i Helgetunmarka. For tida er det Langtjønnåsen hyttegrend som bygges ut i tre etapper.

I heile Helgetunmarka er det nå 250 hytter ubygd tilsammen!

Langtjønnåsen hyttegrend
- Første etappe på 15 hytter er snart ferdig utbygd. Andre etappe vil bli åpna neste år og tredje etappe vil  ikke bli åpna før 80 prosent av andre etappe er ferdig utbygd. Samtidig blir all infrastruktur med strøm, vatn, kloakk og veger bygd ut. Renseanlegget, som du kan lese meir om i reportasjen fra i fjor, fungerer meget godt. Det er luktfritt og vatnet som kommer ut er reint og kan drikkes, forteller de.

Fullt utbygd vil Langtjønnåsen hyttegrend ha 35 hytter, og Lars og Harald har ikke begynt å tenke på hva som skal skje etter det. Men det er ikke vanskelig å finne nye områder å legge ut hyttefelt i - Helgetunmarka trekker - Trollheimen er en magnet!

- I første omgang tenker vi fram mot påske. Til da skal to nye hytter ferdigstilles, sier de stående på murgolvet med Trollhøtta i bakgrunnen (til venstre)

Fire i snekkerlaget
- Til nå har vi solgt ti enheter i første del av utbygginga, og vi selger ikke bare tomtene, men ferdige innflyttingsklare hus. I dette er det infrastrukturen som koster penger. Derfor er det lite lønnsomt å drive bare med tomter, sier Lars og Harald.

De har med seg Ola Stokke og Magne Haltli på laget. Før dreiv de hvert sitt gardsbruk med ku, hest, gris og litt pels. Nå er det bare hyttebygging og det har blitt arbeid for fire på heiltid - og meir enn nok arbeid i mange år framover

Alt lokalt
I løpet av vinteren skal det bygges veg inn til del to av Langtjønnåsen og andre del vil bli åpna neste høst. Både opparbeiding av feltene og utbygging gir store ringvirkninger lokalt og Lars og Harald ramser opp: Rindal Maskin (veg og tomter), Vibo (mørtel), El-Co (elektriker), Comfort Rindal (rørlegger og renseanlegg), Bergmoen Snekkerverksted (trapper), Murmester Per Skjølsvold (mur og puss), Rindalshytter og Bygger'n Rindal (materialer og innendørs), RBL (stein ++), Foss snekkeri (kjøkken) og Trollheimsvinduet (vinduer) - alt lokale bedrifter - og ber oss unnskylde om noen ikke er nemnt og føler seg glømt.

- Vi satser alt på å sette bort og hente det meste lokalt. Alle vi snakker med snakker norsk, smiler Lars Helgetun og skryter av kommunen som en meget god samarbeidspartner når det gjelder å legge tilrette for utlegging av hyttefelt og hyttebygging.

Arkitekttegna storhytte
- Og det er ingen tvil - folk vil ha hytter! Trollheimen trekker, understreker de to karene og tar oss med til den siste ferdigstilte hytta (til høyre). - Den er arkitekttegna og Åge Halvorsen kan om få dager flytte inn, forteller de og legger til at prislappen bare på utbygginga blir godt over 2 millioner kroner.

Kommer lokalsamfunnet til gode
- Det viktige for oss er at stort sett alt av penger både ved tilrettelegging, utbygging av felt og hytter og etterbruk kommer lokalsamfunnet og Rindal tilgode, sier de og har registrert at det å ha hytte har endret seg mye med tida.

- En sitter ikke i ro på hyttene lenger. Nei det blir noen turer til sentrum både på kafe og for å kjøpe lørdags-VG, ler Lars og Harald Helgetun. Slikt blir det også penger av lagt igjen i Rindal!

Under ser du den arkitekttegna hytta til Åge Halvorsen fra fleire ulike vinkler - og det er fritt utsyn til Rinnhatten (på bildet) og Trollhøtta.