1849 sauer

Sør-Trøndelag hadde i går en oversikt over saueholdet per 1.1.2007 i de sju kommunene i avisas nedslagsfelt. Rindal er størst, med 1849 sauer (over 1 år gamle). Det tallet har økt med 21 stykker de siste tre årene. Antallet sauebruk går ned i alle kommunene. I Rindal er tilbakegangen 5 bruk de siste seks årene, til 26 bruk med sauehold ved siste årsskifte.