2006: Ikke hvit jul

(25.12.06) Både Harald Egil Folden, Bjørn Løset, Paul Haugen og Arild Krovoll tok en tur opp fra bygda 1. juledag, hver på sin kant. Her er deres fire oversiktbilder, pluss to bilder tatt av Jon Harald Brønstad litt seinere på dagen:


Oppover dalføret, med Børset-garder og - midt i bildet - Tørset-garder (foto: Harald Egil Folden).

Fra Seterlia mot Rindalsgarden. Langli-ekrer nærmest (foto: Bjørn Løset).

Det var uvanlege føreforhold på den tradisjonelle første juledagsturen opp på Garbergsfjellet. Det var berre stavane som kunne brukast. I den øverste slogda på sørsida var det litt snø og der kunne eg konstatere at jerven ikkje respekterte helgefredinga. Han hadde fulgt spora til ein elgfamilie, men truleg utan resultat. Han har vore i området ei tid og er både sett og spora tidlegare. (Tekst/foto: Paul Haugen)

Opp mot Storfjellet 1. juledag: Siden oktober har bare to stk vært oppå her og begge er meg ....
-- det er nå det er fint å gå oppi her med frosse myrer, hard skare og tørr fjéllhei!
(Tekst/foto: Arild Krovoll)
En hel fotoserie fra denne Storfjell-turen, klikk her.

Litt seinere på 1. juledag, i halvfiretida: Mot Bjønnåsen (foto: Jon Harald Brønstad).

Det mørkner 1. juledag. Fra Gammelbjergen og nedover dalføret, med Saga
nærmest (foto: Jon Harald Brønstad).