50 000 fra Blilyst

Trollheimsporten as har fått tilsagn om 50 000 kroner fra Blilyst til prosjekt "Implementering av ny teknisk plattform og markedsutvidelse" i trollheimsporten.no. Gjennomføring av tiltaket skal skje i samsvar med innsendt prosjektplan. - En super julegave til Trollheimsporten og alle trofaste lesere, er hovedredaktør og daglig leder Willy Karlstrøms umiddelbare kommentar. Blilyst finner du her på Trollheimsporten.