Adventstid på Brattøra

Det er Trollheimsportens "trondhjemskorrespodent" Trond Moksnes som er mester for dette adventsbildet (tatt 13. desember):