mysun solarium surnadl

Alderskontroll i solarier fra nyttår

Fra 1. januar 2017 må alle norske solarier ha system for å kontrollere at ingen under 18 år bruker solarium. Alderskontrollen skulle egentlig ha trådt i kraft 1. januar 2016, men ble utsatt for å gi eierne av solstudioene bedre tid til å innrette seg etter de nye reglene.

Virksomheten skal sørge for et tilfredsstillende system for alderskontroll. Det kan skje gjennom visning av legitimasjon, elektronisk registrering, bank-ID eller lignende løsninger. Det er ikke lov å tilby solarium til personer under 18 år ettersom overdreven soling, både utendørs og i solarium, gir økt risiko for hudkreft, spesielt hvis solingen skjer i ung alder. 

– Det er på høy tid at solstudioene nå skal begynne å håndheve aldersgrensen, sier Anne Lise Ryel i Kreftforeningen, og viser til en undersøkelse hvor det kom frem at åtte av ti er under 18 år første gang de bruker solarium.

– Når vi vet at risikoen for hudkreft øker jo mer solarium vi tar, er det viktig å ta i bruk flere virkemidler, ikke minst for å begrense bruken blant unge. Alderskontroll er derfor et minimum av hva som må gjøres, sier Ryel.

Det er opp til den enkelte virksomhet å velge den løsning og det system for alderskontroll som passer virksomheten, bare det i tilstrekkelig grad kontrollerer og sikrer at personer under 18 år ikke gis adgang til solarium. Systemet må kunne dokumenteres ved tilsyn av solariumet.

I Surnadal er det først og fremst MySun solstudio på Skei som tilbyr solarium. 

Daglig leder og eier av MySun, Einar Engen, forteller til Trollheimsporten at fra 1. januar 2017 er det ikke lenger mulig å ta solarium uten å logge inn.

- Alle må registrere seg og lage en bruker som er knyttet opp til bank-id. Mobilnummeret blir registrert, og du vil motta en engangskode ved innlogging i solstudioet. Innloggingen blir registret hos oss, og vi mener løsningen skal være sikker så lenge ingen begår et lovbrudd ved å låne bort sin bank-id. Misbruk er svært alvorlig, og vil selvsagt bli rapportert, sier Engen. 

Surnadal trenings- og velværesenter tilbyr solarium til sine medlemmer. Daglig leder, Ann Kristin Bruset, har forberedt seg på de nye reglene.

- Vi er klare over de nye reglene og vår løsning iht. strålevernsforskriften § 36 er at solariument kun vil være tilgjengelig for våre kunder i vår åpningstid når senteret er betjent. Vi vil dermed kunne kontrollere alderen på de som ønsker å benytte seg av solariumet, sier Bruset.

mysun solarium automat.jpg
Automaten på MySun solstudio ser slik ut