Annonsering i Trollheimsporten

Annonsering i Trollheimsporten
Det er mulig å kjøpe annonsering og profilering på Trollheimsporten. 
Henvendelse til 
redaktor@trollheimsporten.no .
Postadresse: Trollheimsporten AS, Boks 152, 6659 Rindal


PRISER FOR BANNERANNONSER (pr 01.05.08)
Obs! Obs! Annonsefrister:
Ikke ferdig annonse: senest 3 dager før utlegging
Ferdig annonse: senest 1 hel dag før utlegging

TYPE ANNONSE   PRIS
MEDLEM  
PRIS 
IKKE MEDLEM
UT-
FORMING 
HVORDAN? Bruk e-post redaktor@trollheimsporten.no
Toppannonse -
over 2 spalter under bilde hovedside.
Størrelse:
bredde maks 500 x høyde maks 150 piksler (obs! annonsefrist)
 
Kr 300,-
+ mva pr dag
Mer enn 2 dager, spør om pris
Kr 300,- + mva pr dag Kr 350,- + mva pr dag Send ferdig annonse, eller tekst med ev. bilde til utforming
Toppannonse -
over 2 spalter under bilde hovedside.
Størrelse:
bredde maks 500 x høyde maks 200 piksler (obs! annonsefrist)
Kr 400,-
+ mva pr dag
Mer enn 2 dager, spør om pris
Kr 400,- + mva pr dag Kr 350,- + mva pr dag Send ferdig annonse, eller tekst med ev. bilde til utforming
Margannonse 1 mnd.
(fast bredde 115 piksler)
Kr 600,-
+ mva
Kr 600,- + mva Kr 350,- + mva Send ferdig annonse, eller tekst med ev. bilde til utforming
Margannonse 3 md.
(fast bredde 115 piksler)
Kr 1500,-
+ mva
Kr 1500,-
+ mva
Kr 350,- + mva Send ferdig annonse, eller tekst med ev. bilde til utforming
Margannonse 6 md. 
(fast bredde 115 piksler)
Kr 2600,-
+ mva
Kr 2600,-
+ mva
Kr 350,- + mva Send ferdig annonse, eller tekst med ev. bilde til utforming
Margannonse 12 md.
(fast bredde 115 piksler)
Kr 4800,-
+ mva
Kr 4800,-
+ mva
Kr 350,- + mva Send ferdig annonse, eller tekst med ev. bilde til utforming
Margannonse
på margfelt – undersider
(eks. Roteloft, Eiendoms-
torg, Hyttetunet, Trollheimen mfl.)
Kr 1000,-
+ mva pr år/
Kr 500,-
+ mva pr år
ved samtidig annonse på hovedsiden
Kr 1000,-
+ mva pr år/
Kr 500,-
+ mva pr år
ved samtidig annonse på hovedsiden
Kr 350,- + mva Send ferdig annonse, eller tekst med ev. bilde til utforming
Eiendomstorg Gratis Kr 300,- + mva pr. 3 mnd  ---- Bruk "Legg inn melding>Eiendomstorg" øverst på hovedsida, eller send tekst og evt. foto på epost
Ledige stillinger Gratis Kr 300,- + mva  ---- Bruk "Legg inn melding>Ledige stillinger" øverst på hovedsida, eller send tekst og evt. foto på epost
Roteloftet
(bruktmarked)
Gratis Verdi over kr 10.000,- :
Kr 300,- + mva for 1 md.
 ---- Legges inn via "Legg inn melding>Roteloftet" øverst på hovedsida. Annonsetekst og evt. foto kan også sendes på epost
Kalender Gratis Kr 100,-
pr. gang
 ----  
Kunngjøringen legges inn via Internett ved å klikke på "Legg inn melding>Kalender" øverst på hovedsida. Den kan også sendes på epost
Gratulasjoner                    Gratis for alle

Toppannonsetilbud for medlemmer:
             Pakketilbud 1:  Annonser som står over 2 dager, dvs fra dag 3, gir 20% rabatt
             Pakketilbud 2:  Årsavtale på toppannonse, dvs over 12 dager pr år, gir 30% rabatt

                               Bli medlem i Trollheimsporten!