Avslår støtte til Norske Lakseelver

Miljøverndepartementet avslår å gi driftsstøtte til Norske Lakseelver, som er en interesseorganisasjon for elveeiere langs laksevassdragene. Det vil gjelde både Surna og Orkla. Verken grunnstøtteposten eller andre poster på Miljøverndepartementets budsjett vil være aktuelle som fast støtteordning for Deres organisasjon, skriver departementet i et brev til Norske Lakseelver. NRK nett har meir.