Fornøyd bader

Badevannsresultater 2011

TrollheimsLab AS, som er medlem av Trollheimsporten, analyserer prøver av mat og vann. Bli medlem du også!

TrollheimsLab har i samarbeid med kommunene Surnadal, Rindal og Meldal tatt ut badevannsprøver i Trollheimsporten sitt distrikt. Se resultatene ved å lese mer!


 

Resultatene på badevannet ble som følgende

God kvalitet:   

Mindre god kvalitet:  

Ikke akseptabel kvalitet: 

 

Surnadal kommune 

Dato for prøvetaking

Badevannskvalitet

Kalkstranda

08.06 + 21.06

                    

Svissholmen

08.06 + 21.06

                    

Søysetøran

06.06 + 21.06

                    

Todalen  småbåthavn

06.06 + 21.06

                    

Bæverfjord badeplass

08.06 + 28.06

                    

 

Rindal kommune

Dato for prøvetaking

Badevannskvalitet

Igltjønna

14.06

                  

Grønlivatnet

14.06

                  

Rørvatnet 

14.06

                  

 

Meldal kommune

Dato for prøvetaking

Badevannskvalitet

Ringavatnet

05.07

                  

Resvatnet

05.07

                  

Frilsjøen

05.07

                  

Grågården badeplass

05.07

                  

 

 

 

 

Normene for mikrobiell kvalitet:

Parameter

God

Mindre god

Ikke akseptabel

Termotolerante koliforme bakterier/100 ml

<100

100-1000

>1000

Fekale streptokokker

<100

100-1000

>1000