Orkide logo[1]

Barneavdelingen i Kristiansund og barnetilbudet ved SNR

ORKide- Nordmøre Regionråd har sendt en uttale til styrene i Helse Midt – norge og Helse Møre og Romsdal, vedrørende barneavdelingen i Kristiansund, og det planlagte barnetilbudet ved SNR. Uttalen er underskrevet av 17 ordførere fra Nordmøre og Romsdal.


Barneavdeling ved Kristiansund sykehus, og framtidig sykehustilbud for barn i Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

Med bakgrunn i uttale fra Eide kommunestyre, vedtatt 22.11.2016 og tidligere uttalelser angående sykehustilbudet for barn ved Kristiansund sykehus, ønsker undertegnede ordførere på Nordmøre og i Romsdal å gi følgende uttale:

Som ordførere er vi bekymret for spesialisthelsetilbudet våre barn tilbys når de er syke på helg og i høytider. Barneavdelingen i Kristiansund har halvert bemanning påhelg, og er helt stengt åtte uker om sommeren og i påsken.

Da må alle unge pasienter reise til Ålesund, og for enkelte av disse barna er ikke reisen gjennomførbar, rett og slett fordi de ikke tåler den lange transporten. I tillegg bor vi et fylke med mye «vær», og svært ofte kan ikke luftambulanse lette pågrunn av tåke og vind. I slike tilfeller måden lokale helsetjenesten ta ansvar for pasientene som ikke kommer seg til sykehus, og gi dem et tilbud, f.eks tilsyn via hjemmesykepleie. Det er et stort ansvar og tilleggsbelastning på helsetjenestene i våre kommuner.

Vi er dessuten bekymret for den ekstra påkjenning familiene til syke barn får, når de må reise til Ålesund for å få hjelp. Vi er kjent med flere foreldre med kronisk syke barn som opplever dette som ei utrolig stor belastning, og er redde for sine barns liv. I tillegg kommer praktiske utfordringer med å være langt borte fra resten av familen.

Disse foreldrene har mistet troen påpolitikere, direktører og helseforetak, og opplever at deres barn ofres for sparing av småpenger. Barna påNordmøre og Romsdal fortjener den samme tryggheten som barna påSunnmøre. Som lokale folkevalgte er vi sterkt opptatt av åta vare påbarneavdelingen i Kristiansund, og det er vår plikt og ansvar å si i fra at vi ikke aksepterer at dette viktige tilbudet stadig blir redusert.

Det planlagte nye sykehuset SNR på Hjelset, skal være et felles akuttsykehus for hele regionen Nordmøre og Romsdal, med et opptaksområde på omlag 118.000 mennesker. Likevel legges det opp til at SNR skal ha et svært begrenset tilbud for barn. Det planlegges at døgnsenger for barn skal sentraliseres i Ålesund, og at SNR kun skal ha 2-3 fleksible senger tilpasset barn for å kunne ha et Ø-hjelptilbud på dag/ kveld. Med de lange reiseavstandene vi har internt i Møre og Romsdal, vil dette gi et langt dårligere tilbud for barn nord i fylket, enn de som bor sør i fylket. I tillegg vil redusert tilbud til barn også gi et dårligere tilbud til fødende og nyfødte, slik vi oppfatter det. Dette er svært negativt, og er med på å svekke attraktiviteten for å få unge til å bosette seg i våre kommuner.

Undertegnede ordførere vil med dette brevet uttrykke vår bekymring til styrene Helse Møre og Romsdal og Helse Midt- Norge. Vi krever at tilbudet ved barneavdelingen i Kristiansund blir forsterket, og at avdelingen driftes med ordinær bemanning på helg og i høytider, og at man ikke stenger avdelingen i påske og sommerferien. Vi krever også at tilbudet for barn i det planlagte fellessykehuset blir utredet på nytt, og at barn i nordfylket får samme tilbud som barn sør i fylket.

Underskrevet av ordførere fra 17 kommuner i Nordmøre og Romsdal

Ingunn O. Golmen, ordfører Aure (Sp) 
Ingrid Rangønes, ordfører Averøy (Sp)
Knut Sjømæling, ordfører Gjemnes (Sp)
Kjell Neergaard, ordfører Kristiansund (Ap)
Ola Rognskog, ordfører Halsa (Sp) 
Roger Osen, ordfører Smøla (Ap)
Ståle Refsli, ordfører Sunndal (Ap)
Lilly Gunn Nyheim, ordfører Surnadal (Ap)
Milly Bente Nørsett, ordfører Tingvoll (Ap)
Bernhard Riksfjord, ordfører Aukra (Ap)
Egil Strand, ordfører Eide (H) 
Tove Henøen, ordfører Fræna (Sp)
Odd Helge Gangstad, ordfører Midsund (Sp)
Torgeir Dahl Rolf, ordfører Molde (H)
Jonas Hurlen, ordfører Nesset (H)
Lars Olav Hustad, ordfører Rauma (H)
Geir Inge Lien, ordfører Vestnes (Sp)