Barneidretten i hallen

Nå er høstsesongen over for jentene og guttene - cirka 40 i tallet - som har vært med på Rindals-Trolls barneidrett i Rindalshuset.
Bilde fra den siste kvelden står på hjemmesida til Rindals-Troll (foto: Morten Møller).