Bedre merking Gråsjøen-Glupen

Bedre merking Gråsjøen-Glupen
(27.6.) I det rødmerkede turstinettet som Trondhjems Turistforening (TT) har i Trollheimen, inngår også ruta Trollheimshytta - Langlia i Rindal (den gamle seterveien over fjellet). En god del år har partiet fra Gråsjøen og opp forbi Liagarden vært for dårlig merket. Dette gjorde Harald Solvik og Kjell Stenbro noe med sist lørdag. Da merket, ryddet og skiltet de fra Kvernabekken nede ved Gråsjøen og oppover i retning Glupen slik at det ikke skal være tvil om traseen der lenger.
Kommentar til bildet "Mot Snota": Dette er vel minnevarden (avmerket på Turkart Trollheimen) over Lars og Ingeborg Løset fra Oppistua som omkom under en snøstorm på vei til setra i Folldalen 2. juli 1827. Fjorten av nauta kreperte, og kløvhestene rømte heim til gards (s. 83 i bind 1 av Trollheims-bøkene til Harald Egil Folden). Den avbilda steinvarden står like ved der turstien krysser Støggubekken.
Seinere vil det også bli satt opp navneskilt som viser Kvernabekken, Støggubekken og Ringbekken på stien langs Gråsjøen, forteller Harald.
I dag åpner forresten Trollheimshytta for sommersesongen, også i år med Berit Storholt som vertinne. (Foto: Harald Solvik)