Bedre til å informere

Lederne i Rindal kommune vil bli enda bedre til å informere verden utenfor sine egne kontorvegger, både kommunens innbyggere og andre. Første steg i den prosessen startet denne uka med media som tema, og med Driva-redaktør Ansnes som innleder. Han syntes at kommunen var ganske flink til å informere innbyggerne sine, men mente de hadde noe å hente når det gjaldt markedsføring utad og at de måtte skaffe seg et godt merkenavn. "Trollheimen" ble nevnt, men her konkurrerer Rindal særlig med Oppdal (en undersøkelse i Trondheim viste at flest tenkte på Oppdal når navnet Trollheimen ble nevnt; som nummer to kom Rindal).
(Kilde: Driva)