Bergingsaksjon av viltnemnda

Bergingsaksjon av viltnemnda
(24.3.) Joar Grøset på Rindalsskogen har en temmelig spesiell historie å fortelle i dag:
Sender noen bilder av en sangsvane som var uheldig i dag. Som et av bildene under her viser, skulle en tro det var kraftlinja som er under bygging igjennom bygda som var ansvarlig for skaden. Men ifølge anleggsmannen på bildet under, så var det en svensk arbeider som såg at det var en ørne, sannsynlig en kongeørn, som presset svanen ned i bakken. Bildet er tatt bak Lilleholten på grensen mellom Møre og Trøndelag, med Garbergsfjellet og Storora i bakgrunnen. Anleggsarbeiderne såg tre ørner som svevde på luftstrømmen tidlig i dag. Formannen i viltnemnda Per Helge Pedersen (bildet over) var og hentet sangsvanen i ettermiddag, videre skjebne er uviss.
(Foto: Joar Grøset - mange takk for tilsendte bilder og tekst!)