Bilder fra Brandålia

Strøket rundt Brandåvatnet i Løfallfjella er et aktuelt område å få dokumentert med bilder, nå som det skal skje kraftutbygging der oppe (Trøkna kraftstasjon). Klikk på Bilder fra bygda > Løfald.