bilder fra Trollh

Høst i Trollheimen. På Nerskogen, nedenfor Høghøa (foto: Trond Moksnes).

På menyen finner du et lite utvalg bilder fra ulike kanter av Trollheimen, de nyeste er fra Innerdalen. Det kommer nye bilder med noe ujamne mellomrom, vi er avhengige av at noen er villige til å låne oss foto til formålet!

Send oss bilder fra Trollheimen! Til:
redaktor@trollheimsporten.no 

(Sist oppdatert: 20. oktober 2008)