bjønnskjegg

Når det begynne å li uti september, skinner de strittende tuene med bjønnskjegg gult og vakkert mange steder i fjellet. Trichophorum cespitosus i starrfamilien trives på næringsfattig jord i myrer og langs strender. I nærheten av Rennslivatnet - med Bolmtrollhøtta i bakgrunnen - (Rindal kommune, M&R) ca. 700 m o.h. (Foto: Georg Aune)